Bangkok Street เมือง-ดนตรี-พื้นที่สาธารณะ - Urban Creature

SoundCheck – Bangkok Street Noise เมือง-ดนตรี-พื้นที่สาธารณะ

เมือง-ดนตรี-พื้นที่สาธารณะ

“ทำไมพื้นที่ที่ให้ความสุขทางเสียงดนตรี ถึงมีแต่ผับบาร์ หรือต้องไปคอนเสิร์ตฮอลล์” เมื่อเกิดคำถามว่าทำไม? Urban Soundcheck EP. นี้ อยากขอพาทุกคนมานั่งฟังดนตรีในสเปซที่ประชาชนทุกคนสามารถมีประสบการณ์ร่วมกัน กับกลุ่ม Bangkok Street Noise.

จุดเริ่มต้นจากกลุ่มคนดนตรีกลุ่มเล็กๆ ที่อยากเล่นดนตรีนอกสถานที่ ได้เปลี่ยนพื้นที่เมืองธรรมดาๆ ที่โล่งและไม่มีคนใช้ในการจัดกิจกรรมดนตรี ทั้งใต้สะพานลอย ใต้ทางด่วน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร หรืออายุเท่าไร ก็สามารถมีสเปซและมีความสุขกับเสียงดนตรีร่วมกันได้ ก้าวเล็กๆ ของกลุ่ม Bangkok Street Noise ทำให้เมืองที่เราอยู่น่าอยู่ขึ้นได้อย่างไร และจะเป็นอย่างไร หากเมืองของเรามีสเปซแบบนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ติดตามได้จาก Urban Soundcheck นี้กัน!


#urbancreature #ReinventTheWayWeLive #Soundcheck #Bangkok #street #song

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.