About

BETTER CITY. BETTER LIVING.

แมกกาซีนที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ และรักตัวเองมากขึ้น เราเชื่อในเรื่องการแบ่งปันและนำสิ่งที่ดีมาสู่สังคม ด้วยการพูดคุยกับคนที่หลากหลาย เสาะหาเรื่องราวที่น่าสนใจพร้อมลงไปคลุกคลีกับประเด็นต่างๆ ให้ถึงแก่น เพื่อเปิดมุมมอง และนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์