Oceanix Floating City ‘เมืองลอยน้ำแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แห่งโลกอนาคต’

“เวลาเป็นสิ่งเดียวที่ย้อนกลับมาไม่ได้ เมื่อเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งรอบตัวเราก็เปลี่ยนตามเช่นกัน”  ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติ หรือจำนวนประชากรทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัย ไปจนถึงความแออัดของผู้คน ซึ่งทั้งหมดนี้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัว จนทำให้เหล่านักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก ต่างพากันรวมพลังสมองพุดแนวคิด เพื่อช่วยรับมือกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือแนวคิดเมืองลอยน้ำ หรือ Oceanix City แห่งนิวยอร์คที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง UN-Habitat ผู้ทำงานด้านการพัฒนาเมืองแบบยั่งยืน, บริษัทเอกชน Oceanix, สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology–MIT) และสมาคมวิชาชีพที่สนับสนุนการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลก (The Explorers Club) ผนึกกำลังผลักดันการสร้าง ‘เมืองลอยน้ำ’ ให้เกิดขึ้นจริง “หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเราจะต้องอยู่บนเมืองลอยน้ำด้วยนะ หรือพื้นดินบนโลกใบนี้มันไม่พอให้พวกเราอยู่แล้ว” | โลกเปลี่ยน วิถีชีวิตเปลี่ยน และความจริงอันน่ากลัวนี้กำลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว เพราะจากผลวิจัยระบุว่า ภายในช่วงเวลานับจากนี้จนถึงปี พ.ศ. 2573 ประชากรประมาณร้อยละ 60 ของโลก จะต้องเผชิญกับความกดดันทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบข้างอย่างร้ายแรง ด้วยสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไป ภัยพิบัติสร้างผลกระทบโดยตรงกับมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้กว่าร้อยละ 90 ของเมืองใหญ่ทั่วโลก ที่มีจำนวนประชากรมากกว่า 10 ล้านคน […]

A bond of Love : เมื่อความผูกพันซื้อความรักส์ไม่ได้

เมื่อเราโตขึ้นเป็นธรรมดาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนทางพฤติกรรมภายนอกที่สังเกตเห็นได้ด้วยตา หรือการเปลี่ยนแปลงภายในที่ต้องใช้ใจสัมผัส หรือแม้กระทั่งฮอร์โมนสารสื่อประสาท ไปจนถึงการทำงานของเซลล์สมอง ล่วงเลยมาจนถึงห้วงเวลาสำคัญ มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการมีความรัก เมื่อใครสักคนเริ่มก้าวเข้ามาในชีวิต หลายครั้งที่ความผูกพันถูกพัฒนากลายเป็นความรัก แต่กับบางคนมันอาจไม่ใช่อย่างที่เราคิด จนทำให้บางครั้งเราสับสันและไม่เข้าใจในความสัมพันธ์ และตัวตนของเขาหรือเธอคนนั้นเลย หรือจริงๆ แล้วความรักอาจไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจ แต่มันสามารถเข้าใจได้ด้วยหลักจิตวิทยา Attachment Theory | ทฤษฎีความผูกพัน ทฤษฎีความผูกพัน หรือ ทฤษฎีความผูกพันทางอารมณ์ (Attachment theory) เป็นหนึ่งในแบบจำลองทางจิตวิทยา ที่อธิบายถึงความเป็นไปของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ที่โดยพื้นฐานแล้วเด็กทุกคนเมื่อเกิดมามักจะมีความผูกพันกับผู้ที่ให้กำเนิดหรือผู้ที่เลี้ยงดู แต่ลักษณะของความสัมพันธ์ของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยนักจิตวิทยา ‘จอห์น โบลบี (John Bowlby)’ ผู้สร้างทฤษฎีความผูกพัน ได้กล่าวเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า พฤติกรรมความรู้สึกผูกพันที่เกิดขึ้นนั้นมีวิวัฒนาการมาจากกระบวนการ ‘คัดเลือกตามธรรมชาติ (Natural selection)’ และ ‘การปรับตัวที่สมดุลตามสภาพแวดล้อม (Adaptive value)’ ซึ่งหลักการเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้เด็กมีโอกาสอยู่รอดในสภาวะสังคมได้มากกว่า เพราะมีพ่อแม่และครอบครัวอยู่ใกล้เพื่อให้การปกป้องเลี้ยงดู โดยหลักสำคัญที่สุดของทฤษฎีนี้คือ เด็กจะสร้างความสัมพันธ์กับผู้เลี้ยงเปรียบเสมือน ‘เสาหลัก’ ในชีวิต อย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้เกิดพัฒนาการทางสังคม และทางอารมณ์ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งกลายเป็นทฤษฎีหลักที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน เพื่อศึกษาพฤติกรรมของทารกและเด็กในด้านต่างๆ ทั้งยังขยายไปถึงความสัมพันธ์ในแบบคู่รักด้วยนะ หลายคนอาจสงสัยว่าคนนี้ที่กำลังคุยๆ กันอยู่ […]

1 4 5

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.
Max. file size: 64 MB.