สรุปภาพรวมและความรู้สึกจากงาน Better Living Room ห้องว่างให้เล่า ตอน ความรู้รอดตัว

สรุปภาพรวมและความรู้สึกจากงาน Better Living Room ห้องว่างให้เล่า ตอน ความรู้รอดตัว

Better Living Room ห้องว่างให้เล่า คือห้องว่างสีขาวที่เปิดโอกาสให้คนมาเล่าประสบการณ์ความรู้ พร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกคนสามารถตั้งคําถาม เพื่อนําไปสู่พื้นฐานความคิดที่จะทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ตลอดช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนปีที่ผ่านมา Better Living Room ห้องว่างให้เล่า ตอน ‘ความรู้รอดตัว’ เปิดพื้นที่ให้เด็กยุคใหม่ได้มาแลกเปลี่ยนแนวคิดแบบไม่มีถูกผิดกับเหล่ากูรูหลายศาสตร์หลายแขนง ภายใต้ประเด็นสุดเข้มข้นเพื่อเฟ้นหาทางรอดในยุคที่ทุกอย่างถูก Disruption ผ่าน 5 หัวข้อ เช่น ทำ Content อย่างไรให้รอด, พื้นที่สาธารณะและความเหลื่อมล้ำ, ทางรอดของ Start-up, ความเข้าใจสิทธิพลเมือง รวมไปถึงงานประจำหรืองานฟรีแลนซ์ และนี่คือความประทับใจและความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในงาน

Writer