CPAC เปิดตัวรถโม่พลังงานไฟฟ้าคันแรก - Urban Creature

ปัจจุบันปัญหาฝุ่นควันโดยเฉพาะ PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม ฯลฯ นั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชากรทั่วโลก CPAC บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างในเครือ SCG มองเห็นปัญหานี้ จึงมุ่งมั่นยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศ สู่ Green Construction ให้เติบโตควบคู่กับการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการนำรถโม่พลังงานไฟฟ้า (EV Mixer Truck) มาใช้ในการขนส่งคอนกรีต เพื่อลดมลพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เมื่อเทียบกับรถโม่ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันดีเซลแล้ว รถโม่พลังงานไฟฟ้าลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM 10 ได้ถึง 45 กรัม ต่อการขนส่ง 1 เที่ยว ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) กลุ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ถึงคันละ 26.5 ตัน/ปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น 2,800 ต้น/ปี ถือเป็นการนำแนวคิดการขนส่งสีเขียว (Green Fleet) มาใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศเป็นเจ้าแรกของไทย โดยวางแผนเริ่มใช้รถโม่พลังงานไฟฟ้าในการจัดส่งคอนกรีตครั้งแรกที่โครงการ One Bangkok ก่อนจะขยายไปใช้ตามหัวเมืองใหญ่ๆ ต่อไป

นอกจากการขนส่งแล้ว CPAC ยังคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) เช่น ‘คอนกรีตรักษ์โลก’ ที่นำเถ้าลอย (PFA) มาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ รวมถึงการนำ ‘ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก’ ซึ่งมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้เป็นส่วนผสมในคอนกรีต

และมุ่งขับเคลื่อนตลอดทั้ง Chain ด้วยการนำลมร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตมาผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงานปูนซีเมนต์ (Waste Heat Power Generator) รวมถึงในอนาคตยังมีแผนที่จะพัฒนาโรงงานสีเขียว (Green Batching Plant) นำพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มาใช้ในโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จด้วย

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบ Green Construction ของ CPAC และ SCG ที่มุ่งหวังให้การก่อสร้างของประเทศเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม พร้อมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CPAC Contact Center โทร 02-555-5555 
หรือเว็บไซต์ web.cpac.co.th/th/home

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.