The Pallet LOOP™ ลดขยะก่อสร้างด้วยการรียูสพาเลตไม้ - Urban Creature

แม้ว่าไม้จะเป็นวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่พาเลตไม้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างในสหราชอาณาจักรมักจะถูกใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และถูกทิ้งเป็นขยะกว่า 18 ล้านชิ้นต่อปี ทั้งๆ ที่กว่าจะได้พาเลตไม้เหล่านี้ต้องตัดไม้ถึง 6,000 เฮกตาร์ หรือราว 37,500 ไร่ต่อปี เพื่อผลิตให้เพียงพอต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

The Pallet LOOP™ จึงผุดไอเดียในการ ‘รียูส’ พาเลตไม้เหล่านี้เพื่อลดการสร้างขยะแบบใช้ครั้งเดียว และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื่องจากพาเลตไม้ที่ถูกทิ้งนอกจากจะใช้งานแค่ครั้งเดียวแล้ว ส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพดีหรือชำรุดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งหากนำไปซ่อมแซมให้แข็งแรงก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกหลายครั้ง แทนที่จะถูกทิ้งเป็นขยะอย่างที่เป็นอยู่ 

แต่เดิมเมื่อขนส่งสินค้าเสร็จแล้วบริษัทก่อสร้างก็จะนำพาเลตไม้ไปกองรวมกันไว้ แต่สุดท้ายก็ไม่ถูกหยิบมาใช้ใหม่เพราะมีพาเลตไม้อันใหม่มาส่งทุกวัน The Pallet LOOP™ จึงคิดกระบวนการทำงานขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ ด้วยการ ‘Recover, Repair และ Reuse’ โดยจะนำพาเลตไม้ที่ใช้แล้วจากบริษัทก่อสร้างมาซ่อมแซม และปรับปรุงตามดีไซน์ต้นแบบของบริษัทเพื่อให้ได้พาเลตที่มีความแข็งแรง เหมาะกับการใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วย ‘ระบบเช่า’ เมื่อใช้แล้วก็ส่งคืนให้บริษัทนำกลับมาใช้ใหม่ เกิดการหมุนเวียนพาเลตไม้ในอุตสาหกรรมโดยไม่ต้องซื้อใหม่ทุกครั้ง ช่วยให้บริษัทก่อสร้างมีวิธีการขนส่งวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีกทั้งยังปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้มากกว่าเดิม นอกจากนี้ไม้ส่วนที่เหลือจากการผลิตพาเลตยังถูกส่งไปยังอุตสาหกรรมอื่นที่ต้องการไม้ได้เช่นกัน ซึ่ง The Pallet LOOP™ เพิ่งจะเปิดตัวเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 และมีแผนจะเริ่มงานภายในปี 2565 นี้

พาเลตไม้ของ The Pallet LOOP™ ไม่ได้แตกต่างแค่สีเขียวเท่านั้น แต่ยังเป็นไม้ FSC (Forest Stewardship Council) 100% ซึ่งเป็นองค์กรที่รับรองการทำอุตสาหกรรมไม้ที่เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญยังออกแบบทางวิศวกรรมให้แข็งแรงกว่า 100% ซึ่งหมายความว่าพาเลตไม้ที่นำกลับมาใช้ใหม่จะถูกทำให้สามารถใช้ซ้ำได้ครั้งแล้วครั้งเล่าและทนทานจริงๆ 

The Pallet LOOP™ จะช่วยให้อุตสาหกรรมก่อสร้างในสหราชอาณาจักรลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 40% และลดการใช้ไม้ได้ถึง 75% ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมก่อสร้างในการลดขยะให้เป็นศูนย์ ทำให้เห็นถึงการให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมและการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมในระบบอุตสาหกรรม ที่สำคัญธุรกิจของ The Pallet LOOP™ ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการพยายามลดขยะของสหราชอาณาจักรภายใน 2050 อีกด้วย

Sources : 
BBC | t.ly/pjbI
Construction Enquirer | t.ly/aXJ5
The Pallet Loop | t.ly/sfCz

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.