The Pallet LOOP™ ลดขยะก่อสร้างด้วยการรียูสพาเลตไม้

แม้ว่าไม้จะเป็นวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่พาเลตไม้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างในสหราชอาณาจักรมักจะถูกใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และถูกทิ้งเป็นขยะกว่า 18 ล้านชิ้นต่อปี ทั้งๆ ที่กว่าจะได้พาเลตไม้เหล่านี้ต้องตัดไม้ถึง 6,000 เฮกตาร์ หรือราว 37,500 ไร่ต่อปี เพื่อผลิตให้เพียงพอต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง  The Pallet LOOP™ จึงผุดไอเดียในการ ‘รียูส’ พาเลตไม้เหล่านี้เพื่อลดการสร้างขยะแบบใช้ครั้งเดียว และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื่องจากพาเลตไม้ที่ถูกทิ้งนอกจากจะใช้งานแค่ครั้งเดียวแล้ว ส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพดีหรือชำรุดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งหากนำไปซ่อมแซมให้แข็งแรงก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกหลายครั้ง แทนที่จะถูกทิ้งเป็นขยะอย่างที่เป็นอยู่  แต่เดิมเมื่อขนส่งสินค้าเสร็จแล้วบริษัทก่อสร้างก็จะนำพาเลตไม้ไปกองรวมกันไว้ แต่สุดท้ายก็ไม่ถูกหยิบมาใช้ใหม่เพราะมีพาเลตไม้อันใหม่มาส่งทุกวัน The Pallet LOOP™ จึงคิดกระบวนการทำงานขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ ด้วยการ ‘Recover, Repair และ Reuse’ โดยจะนำพาเลตไม้ที่ใช้แล้วจากบริษัทก่อสร้างมาซ่อมแซม และปรับปรุงตามดีไซน์ต้นแบบของบริษัทเพื่อให้ได้พาเลตที่มีความแข็งแรง เหมาะกับการใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วย ‘ระบบเช่า’ เมื่อใช้แล้วก็ส่งคืนให้บริษัทนำกลับมาใช้ใหม่ เกิดการหมุนเวียนพาเลตไม้ในอุตสาหกรรมโดยไม่ต้องซื้อใหม่ทุกครั้ง ช่วยให้บริษัทก่อสร้างมีวิธีการขนส่งวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีกทั้งยังปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้มากกว่าเดิม นอกจากนี้ไม้ส่วนที่เหลือจากการผลิตพาเลตยังถูกส่งไปยังอุตสาหกรรมอื่นที่ต้องการไม้ได้เช่นกัน ซึ่ง The Pallet LOOP™ เพิ่งจะเปิดตัวเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 และมีแผนจะเริ่มงานภายในปี 2565 […]

CPAC เปิดตัวรถโม่พลังงานไฟฟ้าคันแรกของไทย ใช้ขนส่งคอนกรีตด้วยพลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้คันละ 26.5 ตัน/ปี

ปัจจุบันปัญหาฝุ่นควันโดยเฉพาะ PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม ฯลฯ นั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชากรทั่วโลก CPAC บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างในเครือ SCG มองเห็นปัญหานี้ จึงมุ่งมั่นยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศ สู่ Green Construction ให้เติบโตควบคู่กับการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการนำรถโม่พลังงานไฟฟ้า (EV Mixer Truck) มาใช้ในการขนส่งคอนกรีต เพื่อลดมลพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เมื่อเทียบกับรถโม่ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันดีเซลแล้ว รถโม่พลังงานไฟฟ้าลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM 10 ได้ถึง 45 กรัม ต่อการขนส่ง 1 เที่ยว ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) กลุ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ถึงคันละ 26.5 ตัน/ปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น 2,800 ต้น/ปี ถือเป็นการนำแนวคิดการขนส่งสีเขียว (Green Fleet) มาใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศเป็นเจ้าแรกของไทย โดยวางแผนเริ่มใช้รถโม่พลังงานไฟฟ้าในการจัดส่งคอนกรีตครั้งแรกที่โครงการ One Bangkok ก่อนจะขยายไปใช้ตามหัวเมืองใหญ่ๆ […]

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.