ตั๋วร่วมรถไฟฟ้า bts mrt 2563 - Urban Creature

•  ปัจจุบันบัตรโดยสารขนส่งสาธารณะมีทั้งหมด 3 รูปแบบคือ บัตร Rabbit จากรถไฟฟ้าบีทีเอสมีจำนวนกว่า 12 ล้านใบ บัตร MRT Plus จากรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ทีมีจำนวนกว่า 2 ล้านใบ และ บัตรแมงมุมที่รวม MRT รถเมล์ ขสมก. รวมถึงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์มีจำนวนกว่า 2 แสนใบ ซึ่งรวมบัตรทุกประเภทประมาณ 14 ล้านใบ และยังไม่สามารถใช้ร่วมกันได้

•  ล่าสุดนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เร่งให้เกิดระบบ ‘ตั๋วร่วม’ ใบเดียวที่ใช้ข้ามขนส่งสาธารณะได้ทั้งหมด เพื่อสะดวกในการเชื่อมการเดินทางในกรุงเทพฯ ได้อย่างครอบคลุม โดยวางแผนไว้ว่าจะดำเนินการให้เสร็จภายใน 4 เดือน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และคาดว่าจะใช้จริงตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป หากไม่มีปัญหาขัดข้อง

•  ต่อไปในช่วง 4 เดือนหลังจากนี้ แต่ละหน่วยงานต้องร่วมกันออกแบบระบบบัตรตั๋วร่วม คุยข้อตกลงร่วมกันและทดสอบการใช้งาน โดยประเมินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบทั้งหมดประมาณ 385 ล้านบาท ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะนำรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงที่มีกำหนดจะเสร็จช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 เข้าร่วมด้วย

•  นอกจากนี้ยังมีสั่งการให้กรมการขนส่งทางบก พิจารณานำรถโดยสารประจำทางมาเข้าร่วมระบบตั๋วร่วม รวมทั้งพัฒนาระบบชำระเงินให้ทันสมัยมากขึ้นเป็น 3 รูปแบบ ทั้งแบบผูกกับบัญชี (Account Based Ticketing), QR Code และบัตรเครดิต EMV (Euro/Master/Visa Card)

SOURCE:
https: //is.gd/55BypM
https: //is.gd/IQEfnb
https: //is.gd/IJYbFh


Content Writer : Jarujan L.
Graphic Designer : Phannita J.

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.