ทำไมเมือง ‘เอดินบะระ’ ถึงเป็นมิตรสำหรับเด็ก - Urban Creature

ว่ากันว่า “เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” นั่นหมายความว่าในอนาคตพวกเขาเหล่านี้จะเติบโตไปผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ดังนั้นในหลายประเทศเด็กและเยาวชนจึงถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนสำคัญในสังคม เหมือนสกอตแลนด์ที่สร้าง “เมืองเอดินบะระ” ให้เป็นมิตรกับเด็กทุกคน

01 | เมืองของเด็ก : เด็กเป็นจุดศูนย์กลาง


UNICEF ให้ความหมาย “เมืองที่เป็นมิตรต่อเด็ก” ไว้ว่า ต้องเป็นเมืองหรือชุมชนใดๆ ก็ตามที่มุ่งมั่นจะพัฒนาชีวิตของเด็ก โดยตระหนักถึงสิทธิของพวกเขาตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก ที่ประกอบไปด้วยสาระสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1. สิทธิที่จะมีชีวิตรอด 2. สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง 3. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และ 4. สิทธิที่จะมีส่วนร่วม ที่อยู่บนหลักการไม่เลือกปฏิบัติและถือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้ง

ดังเช่น เอดินบะระ ที่พยายามออกแบบเมืองให้สะอาด ปลอดภัย มีพื้นที่สีเขียวหรือสถานที่สำหรับปลดปล่อยจินตนาการ ทั้งยังสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้สิทธิเด็กแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจด้วยตัวเอง ไปจนถึงพวกเขาจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ

02 | การเรียน : มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม


สกอตแลนด์เป็นประเทศหนึ่งให้ความสำคัญของการจัดการศึกษา เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสที่ได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหน 

ปี ค.ศ. 2014 จากการสำรวจของ Office for National Statistics บอกว่าสกอตแลนด์เป็น “ประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุดในยุโรป” เนื่องจากมีระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นมากกว่าประเทศอื่นๆ และเน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าทดลอง ให้เด็กกล้าตั้งคำถามเมื่อสงสัย รวมถึงเลือกสอนเนื้อหาที่สามารถไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ เช่น การบรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ วิธีการจัดการโรคเกลียดและกลัวคนรักเพศเดียวกัน รวมถึงการเลือกปฏิบัติด้วยอคติทางเพศให้เก็บเด็กๆ 

นอกจากนี้เมื่อเด็กอายุ 3 ขวบ พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องไปเตรียมอนุบาล (Nursery) กับลูกจนอายุครบ 5 ขวบ เพื่อสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้ชีวิต รวมถึงฝึกทักษะในการเข้าสังคมด้วย

03 | กฎหมาย : การตีเด็กเป็นอาชญากรรม


“เด็ก” ในสกอตแลนด์คือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ซึ่งผู้ปกครองต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและมีหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิการ สุขภาพ และการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถของเด็กไปจนถึงคุ้มครองเด็กจากภัยอันตรายต่างๆ อย่างเต็มที่

อีกทั้งในสกอตแลนด์ ยังออกกฎหมายเพื่อรับรองว่าเด็กและวัยรุ่นจะได้รับการคุ้มครองดูแล เช่น กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในรถที่มีเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี อยู่ในรถด้วย หรือปรับปรุงกฎหมายให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เป็นผู้ที่ไม่มีความสามารถในการก่ออาชญากรรม 

และล่าสุด สกอตแลนด์เป็นประเทศแรกในสหราชอาณาจักรที่กำหนดให้การตีเด็กเป็นความผิดทางอาญา หมายความว่าพ่อแม่สามารถตีตัวเด็กได้ แต่การตีหัว เขย่าตัว หรือใช้อุปกรณ์อื่นๆ ช่วยถือว่าผิดกฎหมาย โดยรัฐบาลสกอตแลนด์ให้เหตุผลว่าเด็กควรได้รับการปกป้องจากการถูกทำร้ายร่างกายเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในสังคม

04 | สถานที่ : มีพื้นที่ให้เด็กออกไปผจญภัย


นอกจากสถาปัตยกรรมที่งดงามตราตรึงใจ เอดินบะระยังได้ชื่อว่าเป็น “Harry Potter World” เพราะนอกจากเป็นเมืองที่ เจ. เค.โรว์ลิง ใช้เขียนนวนิยายแฟนตาซีชุดนี้แล้ว สถานที่หลายแห่งในเมืองนี้ยังถูกใช้เป็นต้นแบบในภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วย

เอดินบะระ ยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถานที่สร้างเสริมจินตนาการสำหรับเด็กมากมาย ตั้งแต่ สวนพฤกษศาสตร์ (Queen Mother’s Memorial Garden) พิพิธภัณฑ์วัยเด็กและเรื่องเล่าของผู้คน (Museum of Childhood and People’s Story) สวนสัตว์ที่มีศูนย์การศึกษาที่เคลื่อนไหวได้จริง (Dynamic Education Centre) หรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งโลกทะเลลึก

ไม่เพียงแค่นั้น ยังสถานที่ให้เด็กๆ ได้ออกไปผจญภัยแบบไม่มีเบื่อ เริ่มจากทดลองเป็นนักเดินป่า ด้วยการปีนภูเขาไฟเนินเล็กๆ ที่ Arthur’s Seat ไม่ไกลก็ยังชายหาดที่สวยงามไว้สำหรับให้เด็กๆ สวมบทบาทเป็นนักชีววิทยาทางทะเล หรือถ้าอยากเป็นนักกีฬาก็มีเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย ทั้งแบบง่ายและแบบออฟโรดให้เลือกปั่นได้รอบเมือง

เดินทางออกนอกเมืองอีกนิด ก็มีสวน Dalkeith Country พื้นที่สำหรับเด็กและครอบครัวอย่างแท้จริง เพราะมีทั้งสนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม ฟาร์มสัตว์ ไปจนถึงทุ่งหญ้าและป่าอันอุดมสมบูรณ์พร้อมให้เด็กๆ ออกไปผจญภัย


Sources :
UNICEF | https://bit.ly/3nyJA0W
Educatepark | https://bit.ly/36B7Kkc
The Guardian | https://bit.ly/3kABuCR
Dalkeith Country Park | https://bit.ly/32Us4wa
BBC | https://bbc.in/3lyPnCV
BBC | https://bbc.in/38R4STc
Matichon | https://bit.ly/2UB8Req

Writer

Graphic Designer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.