กรุงเทพฯ ปี 2565 ฝนอาจตกหนักสุดในรอบ 30 ปี - Urban Creature

วันนี้ฝนจะตกไหม? แล้วน้ำจะท่วมอีกหรือเปล่า?

บทสนทนาเรื่องฟ้าฝนและน้ำท่วมดูเหมือนจะเป็นท็อปปิกใหญ่ของชาวกรุงเทพฯ ช่วงนี้ เพราะไม่ว่าจะอาศัยอยู่แถวไหนก็ดูจะเสี่ยงน้ำท่วมไปเสียทุกที่ อุปกรณ์กันฝนที่พกติดตัวทุกวันก็แทบจะไม่สามารถต้านทานฝนที่ตกหนักได้เลยสักวัน

เมื่อฝนตกหนัก ก็ส่งผลให้น้ำระบายไม่ทันจนเกิดน้ำท่วมตามมา แน่นอนว่าการระบายน้ำช้าเป็นหนึ่งปัจจัยของปัญหาน้ำท่วมขัง แต่ก็อาจไม่ใช่ทั้งหมด เพราะเราและคนรอบตัวเองก็เห็นตรงกันว่า ปีนี้ฝนตกหนักมากกว่าปีก่อนๆ จนสังเกตได้

วันนี้ คอลัมน์ City by Numbers จึงอยากพาทุกคนย้อนดูปริมาณน้ำฝนช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2563 – 2565) เพื่อเปรียบเทียบว่าแต่ละปีมีปริมาณน้ำฝนต่างกันมากน้อยขนาดไหน และปี 2565 มีฝนตกหนักกว่าเดิมอย่างที่คิดจริงหรือไม่

สำรวจปริมาณน้ำฝนของกรุงเทพฯ ปี 2565 ฝนอาจตกหนักสุดในรอบ 30 ปี 

บทความนี้อ้างอิงข้อมูลมาจาก สำนักการระบายน้ำ ที่อัปเดตข้อมูลปริมาณน้ำฝนให้เราได้ติดตามกันทุกวัน และสามารถเทียบความแตกต่างของปริมาณฝนผ่านชุดข้อมูลอย่าง ‘กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนรายเดือนสะสม’ ซึ่งเป็นปริมาณฝนรายเดือนสะสมเฉลี่ย 30 ปี (2534 – 2563) และปริมาณฝนรายเดือนตั้งแต่ปี 2563 – 2565 

ที่แจ้งว่าในแต่ละปีนั้นมีปริมาณน้ำฝนสะสมเท่าไรบ้าง

ปริมาณฝนรายเดือนสะสม เฉลี่ยคาบ 30 ปี (2534 – 2563) อยู่ที่ 1,689.7 มม.

ปริมาณฝนรายเดือนสะสม ปี 2563 อยู่ที่ 1,709 มม.

ปริมาณฝนรายเดือนสะสม ปี 2564 อยู่ที่ 1,907.5 มม.

ปริมาณฝนรายเดือนสะสม ปี 2565 อยู่ที่ 1,651 มม. (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2565) 

จากกราฟจะเห็นว่าปริมาณน้ำฝนในแต่ละปีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่สำคัญ ปี 2565 มีข้อมูลล่าสุดถึงช่วงเดือนกันยายนเท่านั้น หมายความว่าถ้าฝนยังคงตกอยู่เรื่อยๆ ในช่วงเวลาอีกราว 3 เดือนก่อนจะหมดปี เป็นไปได้สูงว่าปริมาณน้ำฝนสะสมของปีนี้จะเพิ่มขึ้นจนแซงสถิติของปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน 

มากไปกว่านั้น สำนักการระบายน้ำยังเปิดเผย ‘กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนรายเดือน’ ที่ทำให้ข้อสันนิษฐานนี้อาจดูมีน้ำหนักมากขึ้น เพราะหากเทียบปริมาณฝนเฉพาะเดือนกันยายนในแต่ละปี จะเห็นได้ว่าในปี 2565 นี้ มีปริมาณน้ำฝนสูงถึง 473 มม. ถือเป็นจำนวนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนๆ 

กันยายน เฉลี่ยคาบ 30 ปี (2534 – 2563) มีปริมาณฝน 322.6 มม.

กันยายน 2563 มีปริมาณฝน 365 มม.

กันยายน 2564 มีปริมาณฝน 288.5 มม.

กันยายน 2565 มีปริมาณฝน 473 มม. (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2565) 

ตัวเลขที่สูงกว่าปีก่อนๆ อย่างเห็นได้ชัดจึงอาจเป็นสัญญาณที่สื่อให้เห็นว่า ปี 2565 มีฝนตกหนักขึ้น โดยหนึ่งสาเหตุสำคัญมาจากสภาวะโลกร้อนที่ทำให้ปริมาณฝนมีมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องเพิ่มกำลังคนและเครื่องมือ รวมไปถึงเพิ่มกำลังของท่อระบายน้ำ เพื่อเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อาจทำให้กรุงเทพฯ เจอฝนตกหนักมากขึ้นในอนาคตอีกด้วย

Source :สำนักการระบายน้ำ | bit.ly/3RXkgkt

Writer

Graphic Designer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.