Yindii ปรุงของเหลือให้มีมูลค่า เปลี่ยนโลกที่ดีกว่าด้วยการกิน l City Builder

Yindii ปรุงของเหลือให้มีมูลค่า เปลี่ยนโลกที่ดีกว่าด้วยการกิน l City Builder

ในวันที่ต้องอยู่บ้านมากขึ้น ทางเลือกในการกินอาจมีไม่มากนัก แต่คงดีไม่น้อยถ้าเราได้เลือกที่จะกินได้ตามใจแล้วยังได้ช่วยโลกไปด้วย

Food waste คือหนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อน โดยคิดเป็น 8% ของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งจะตกค้างอยู่กับเรานานถึง 10 ปี และนี่คือปัญหาที่สร้างผลกระทบสู่มนุษย์โลกทุกคนเป็นวงกว้าง

City Builder จึงหยิบยก ‘Yindii’ เบื้องหลังคนสร้างสรรค์ที่ใช้นวัตกรรมมาแก้ปัญหาเมืองในประเด็นเรื่องการจัดการ Food waste โดยการนำอาหารที่กำลังจะหมดอายุ จากร้านอาหารหรือซูเปอร์มาร์เก็ต มาปรุงสุกและจัดส่งในราคาที่จับต้องได้ เราจึงชวนมาติดตามภารกิจที่จะเปลี่ยนความเชื่อของผู้คนกับอาหารที่ดูเหมือนจะไร้ค่าให้กลายร่างเป็นสิ่งมีคุณค่าได้อย่างไรตามไปดูกัน!

Writer