‘ทีทีบี’ และการดำเนินงานผ่านปรัชญา ‘Make REAL Change เปลี่ยน…เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น’ - Urban Creature

ปัญหาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนมากขึ้น แนวคิดในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องเปลี่ยนผ่านสู่การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดการทำลายสิ่งแวดล้อม

‘ทีเอ็มบีธนชาต’ หรือ ‘ทีทีบี’ ที่ใส่ใจประเด็นนี้มาอย่างยาวนาน ได้ตอกย้ำในการเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืนผ่านกรอบแนวคิด ‘B+ESG’ ที่ผสมผสาน B (Business) เข้ากับ ESG (Environment, Social และ Governance) เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าของธนาคารดำเนินชีวิตหรือธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง

นอกจากกลยุทธ์ B+ESG แล้ว ทีทีบียังทำงานภายใต้ปรัชญา ‘Make REAL Change เปลี่ยน… เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น’ ล่าสุดได้สร้างสรรค์นำวัสดุรีไซเคิลมาต่อยอดผลิตของที่ระลึก เพื่อส่งมอบความสุขให้กับลูกค้า โดยเน้นที่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังใช้งานได้จริง รวมไปถึงสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทั้งสังคมและโลกของเราน่าอยู่มากกว่าเดิม

ประชากรมากขึ้นทำให้ขยะกลายเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวมากขึ้น

แม้ที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกอยู่ตลอด แต่ด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ยังคงทำให้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกเป็นทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต จนเกิดปัญหาตามมา คือขยะพลาสติก ซึ่งเป็นตัวการหนึ่งในการทำลายสิ่งแวดล้อมของเรา

ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่า ในปี 2565 ประเทศไทยมีขยะพลาสติกประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณขยะทั้งหมด หรือมีประมาณ 12 ล้านตัน โดยในจำนวนนี้มีประมาณ 0.5 ล้านตัน ที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้

การสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเรื่องพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืนที่ธนาคารเชื่อมั่นมาโดยตลอด ทำให้ทั้งผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมต่าง ๆ จากทีทีบี จึงให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน

ความยั่งยืนที่เริ่มต้นจากภายในองค์กรและส่งต่อออกไปยังภายนอก

TTB Make REAL Change

แม้ว่าจะเป็นธุรกิจธนาคาร แต่ทีทีบีไม่ได้มองเพียงแค่เรื่องการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตทางการเงินสำหรับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังมองไปถึงการสร้างการเติบโตและความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความยั่งยืนภายในองค์กร ไปจนถึงการขับเคลื่อนวงจรความยั่งยืนอย่างการพัฒนาโซลูชันการเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) และการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน และสังคม

การดำเนินงานด้วยความใส่ใจลูกค้าควบคู่กับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้ทีทีบีได้รับรางวัล ‘การเงินที่เป็นธรรม’ ในอันดับหนึ่ง จาก ‘Fair Finance Thailand’ ด้วยคะแนนสูงสุดในกลุ่มธนาคารไทยด้าน ESG ถึง 5 ปีซ้อน และได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุดด้าน ESG ในกลุ่มสถาบันการเงินในประเทศไทย รวมถึงยังเป็นอันดับสองในระดับเอเชีย (สำหรับกลุ่ม Mid/Small Cap) และกลุ่มประเทศเอเชีย (ไม่รวมจีนและญี่ปุ่น) จาก ‘Institutional Investor’s 2023 Asia (ex-Japan) Executive Team’ อีกด้วย

‘Make REAL Change’ เปลี่ยนขยะกว่าล้านชิ้นให้กลายเป็นของใช้ชิ้นใหม่

TTB Make REAL Change

ไม่ใช่แค่เรื่องของการเงิน แต่ทีทีบียังเชื่อว่าพื้นฐานในการสร้างความเติบโตและยั่งยืนต้องเกิดจากทุกฝ่าย ไม่เว้นแม้แต่สิ่งของเล็กน้อยรอบตัว ตามแนวคิด Make REAL Change เปลี่ยน… เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น ทำให้ทีทีบีมองไปถึงความยั่งยืนอย่างรอบด้านด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

หนึ่งในนั้น คืองานวิ่ง ‘ทีทีบี | ธนชาตประกันภัย พาร์ครัน 2023’ ที่ธนาคารได้ระดมเงินบริจาคช่วยเหลือและเติมเต็มโอกาสให้กับเยาวชนไทย แถมยังเป็นงานวิ่งที่รักษ์โลกอีกด้วย เนื่องจากงานวิ่งครั้งที่ผ่านมานั้นเป็นปีแรกที่มีทีมวิ่งเก็บขยะให้ตลอดเส้นทาง และยังให้ความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครจัดระบบแยกขยะเพื่อให้ง่ายต่อการกำจัดหลังจบงาน

TTB Make REAL Change

มากไปกว่านั้น เสื้อวิ่งพาร์ครันยังใช้นวัตกรรมการใส่สีที่ไม่ใช้ความร้อน ช่วยลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต 25 ลิตรต่อตัว และใช้สีย้อมผ้าที่ปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย ไม่มีสารตกค้าง ดีต่อโลก ดีต่อนักวิ่ง และที่สำคัญ คือผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเสื้อ 1 ตัวเทียบเท่ากับการรีไซเคิลขวดพลาสติกถึง 15 ขวด ทำให้ตลอดระยะเวลากว่า 11 ปี ที่จัดงานวิ่งนี้มา ทีทีบีได้เปลี่ยนขวดพลาสติกให้กลายเป็นเสื้อไปแล้วกว่า 1,200,000 ขวด

TTB Make REAL Change

จากงานวิ่งที่เป็นอีเวนต์ใหญ่ของธนาคาร ของขวัญพรีเมียมต่าง ๆ ที่ทางทีทีบีมอบให้ลูกค้าในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Reuse, Recycle, และ Upcycling ที่มีทั้งการนำขวดพลาสติกหรือกระดาษมารีไซเคิล มีการอัปไซเคิลเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ในระยะยาว เพื่อลดการซื้อใหม่และสร้างขยะเพิ่มขึ้น เช่น กระเป๋าช้อปปิ้งสำหรับใส่ในรถเข็นที่ผลิตจากขวดพลาสติก 5 ขวด ร่มกอล์ฟผลิตจากขวดพลาสติก 20 ขวด ผ้าห่มจากขวดพลาสติก 89 ขวดต่อผืนผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยีช่วยลดอาการภูมิแพ้ที่เกิดจากไรฝุ่น สมุดโน้ตรักษ์โลกที่ปกผลิตจากกระดาษรีไซเคิลที่ไม่ฟอกขาว และกระเป๋ากระดาษสังเคราะห์ทนทานต่อการฉีกขาดและกันน้ำ 

พูดได้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้งานได้ดี มีฟังก์ชันตอบโจทย์คนยุคใหม่ แล้วยังช่วยลดปัญหาขยะและมลพิษจากขวดพลาสติกไปได้เกือบถึง 500,000 ขวด ตอบโจทย์ความตั้งใจด้านสิ่งแวดล้อมของทีทีบีได้อย่างลงตัว

TTB Make REAL Change

และนี่คืออีกหนึ่งบทบาทของทีทีบีที่มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืนภายใต้ปรัชญา ‘Make REAL Change เปลี่ยน… เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น’ โดยเชื่อว่าธุรกิจและ ESG เป็นเรื่องที่ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันพร้อมขยายขอบเขตให้ครอบคลุมในทุกมิติและที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิดของธุรกิจแต่ได้ลงมือทำจริงเพื่อให้ทั้งสังคมและโลกของเราน่าอยู่มากกว่าเดิม

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.