รู้จัก ‘Recou’ แกลบรีไซเคิล ทำหน้าที่แทนโฟมกันกระแทก แต่ไม่ทำให้สินค้าและโลกเสียหาย

ปกติเวลาที่เราสั่งเฟอร์นิเจอร์หรือสินค้าต่างๆ มาส่งที่บ้าน นอกจากตัวสินค้าแล้ว ภายในกล่องก็มักมาพร้อมกับโฟมกันกระแทก เพื่อป้องกันความเสียหายในระหว่างขนส่งพัสดุ ข้อดีคือช่วยป้องกันของให้อยู่ในสภาพดีจนถึงมือผู้สั่ง แต่ข้อเสียคือวัสดุเหล่านี้อาจไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่าไรนัก เพราะมักถูกทิ้งไปเนื่องจากไม่ได้นำไปใช้งานในลักษณะอื่นๆ อีก บริษัท Proservation ในเยอรมนี ได้หาวิธีในการใช้วัสดุอื่นๆ แทนการใช้โฟม เพื่อลดขยะและไม่สร้างมลพิษต่อโลก ซึ่งวัสดุที่บริษัทเลือกใช้นั้นคือแกลบจากพืช โดยปกติแล้ว เมื่อเก็บเกี่ยวเมล็ดพืช แกลบเหล่านี้มักถูกคัดออกเพื่อนำไปทำเป็นที่นอนสัตว์ หรือไม่ก็นำไปเผาทิ้ง Proservation จึงนำเอาแกลบเหล่านี้ไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ด้วยการเปลี่ยนให้เป็น ‘Recou’ วัสดุที่มีความอ่อนนุ่มและทนทานต่อแรงกระแทกเช่นเดียวกับโฟม แต่สามารถนำไปทำปุ๋ยหมักหรือทิ้งได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว Proservation ตั้งใจทำให้ Recou ใช้งานทดแทนโฟมจำนวนมากในปัจจุบันได้ แต่อย่างไรก็ตาม Recou ยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง ทั้งระยะการผลิตที่ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่า 6 – 8 ชั่วโมงต่อชิ้น น้ำหนักที่มากกว่าโฟม และถึงแม้ว่า Recou จะมีการออกแบบให้ทนทานต่อความชื้น แต่หากโดนความชื้นสูงในระยะเวลานานก็อาจทำให้เกิดกระบวนการย่อยสลาย มีเชื้อรา และไม่สามารถใช้งานต่อได้ Sources :Proservation | proservation.eu/enYanko Design | tinyurl.com/mpwct2jt

‘ทีทีบี’ กับการเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน ผ่านปรัชญา ‘Make REAL Change เปลี่ยน… เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น’ มุ่งสร้างตามกรอบ B+ESG

ปัญหาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนมากขึ้น แนวคิดในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องเปลี่ยนผ่านสู่การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดการทำลายสิ่งแวดล้อม ‘ทีเอ็มบีธนชาต’ หรือ ‘ทีทีบี’ ที่ใส่ใจประเด็นนี้มาอย่างยาวนาน ได้ตอกย้ำในการเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืนผ่านกรอบแนวคิด ‘B+ESG’ ที่ผสมผสาน B (Business) เข้ากับ ESG (Environment, Social และ Governance) เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าของธนาคารดำเนินชีวิตหรือธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง นอกจากกลยุทธ์ B+ESG แล้ว ทีทีบียังทำงานภายใต้ปรัชญา ‘Make REAL Change เปลี่ยน… เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น’ ล่าสุดได้สร้างสรรค์นำวัสดุรีไซเคิลมาต่อยอดผลิตของที่ระลึก เพื่อส่งมอบความสุขให้กับลูกค้า โดยเน้นที่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังใช้งานได้จริง รวมไปถึงสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทั้งสังคมและโลกของเราน่าอยู่มากกว่าเดิม ประชากรมากขึ้นทำให้ขยะกลายเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวมากขึ้น แม้ที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกอยู่ตลอด แต่ด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ยังคงทำให้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกเป็นทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต จนเกิดปัญหาตามมา คือขยะพลาสติก ซึ่งเป็นตัวการหนึ่งในการทำลายสิ่งแวดล้อมของเรา ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่า ในปี 2565 ประเทศไทยมีขยะพลาสติกประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณขยะทั้งหมด หรือมีประมาณ 12 ล้านตัน โดยในจำนวนนี้มีประมาณ 0.5 […]

‘Coachtopia’ แบรนด์ลูกจาก ‘Coach’ ที่นำเอาเศษวัสดุจากแบรนด์แม่มาผลิตเป็นกระเป๋าแฟชั่นใบใหม่

อุตสาหกรรมแฟชั่นขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งสร้างขยะจำนวนมากให้กับโลก ด้วยวิธีการผลิตที่มักเหลือเศษวัสดุทิ้งเอาไว้โดยไม่ได้นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รวมไปถึงกระบวนการต่างๆ ในการผลิตที่เป็นส่วนหนึ่งในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากเทรนด์ความยั่งยืนที่ไม่ว่าผู้ประกอบการรายใหญ่หรือรายย่อยก็ต้องให้ความสำคัญ ทำให้เมื่อปี 2566 ที่ผ่านมา แบรนด์แฟชั่นชื่อดัง ‘Coach’ เปิดตัว ‘Coachtopia’ แบรนด์ลูกที่ยังคงนำเสนอสินค้าแฟชั่น แต่เป็นการผลิตจากกระบวนการหมุนเวียนวัสดุแทน ด้วยความตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงการผลิตจากวัสดุใหม่ ซึ่งคิดเป็น 38 เปอร์เซ็นต์ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมแฟชั่น แบรนด์ Coachtopia จึงใช้วิธีการนำเอาวัสดุที่มีอยู่แล้วและยังมีอายุการใช้งานอีกนานกลับมาใช้ใหม่ หรือหากวัสดุเหล่านั้นไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ก็ต้องนำไปรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งวัสดุที่ว่านั้นมาจากเศษหนังจากการผลิตกระเป๋า Coach นั่นเอง โดยสินค้ากลุ่ม Coachtopia Leather นั้นเป็นการรีไซเคิลเศษที่เหลือจากการฟอกหนังอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสินค้าในกลุ่ม Coachtopia Loop จะผลิตขึ้นจากพลาสติกรีไซเคิลอย่างน้อย 98 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกันกับการนำเรซินมาทำเป็นป้ายห้อย และสายรัดก็ทำขึ้นจากพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งวิธีการทั้งหมดนี้ยังคงเป็นกระบวนการเริ่มต้นเท่านั้น และทางแบรนด์เองก็พยายามหานวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิตสินค้าแฟชั่นที่รักโลกไปพร้อมๆ กันอยู่เสมอ ไม่ใช่แค่โปรดักต์ที่เปลี่ยนไปเท่านั้น แต่แคมเปญล่าสุดของ Coachtopia ก็ไม่ได้ใช้วิธีประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิมอย่างการนำเหล่าคนดังมาถ่ายภาพแฟชั่นเซต แต่เปลี่ยนเป็นการปล่อยสารคดีเรื่อง The Road to Circularity ที่ว่าด้วยกระบวนการผลิตกระเป๋าและเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสินค้าแฟชั่นของแบรนด์ไปด้วยกัน ชม […]

Kempegowda International Airport อาคารผู้โดยสารในสวน ประเทศอินเดีย สร้างความยั่งยืนและเพิ่มธรรมชาติในสนามบิน

ปัจจุบันธุรกิจการบินเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ถูกโจมตีเรื่องการสร้างมลภาวะทั้งในอากาศและจากตัวสนามบินเอง นี่จึงเป็นปัญหาหนึ่งที่ธุรกิจฟากนี้พยายามลดมลพิษที่ปล่อยออกมา ในขณะเดียวกัน หลังจากผ่านวิกฤตโรคระบาด ผู้คนกลับมาเดินทางกันมากขึ้น ทางเมืองเบงกาลูรู ประเทศอินเดีย ก็หวังเพิ่มความจุผู้โดยสารต่อปีขึ้น 25 ล้านคน และต้องการเป็นศูนย์กลางการขนส่งในหลากหลายรูปแบบ โดยตระหนักถึงความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมืองเบงกาลูรูจึงขยับขยายพื้นที่ ‘Kempegowda International Airport’ โดยเปิดใช้งานอาคารผู้โดยสารที่ 2 ซึ่งเน้นการออกแบบที่ผสมผสานกับการปลูกต้นไม้ภายในอาคาร โอบล้อมอาคารด้วยสวนภายนอก ใช้วัสดุธรรมชาติ พร้อมกับตกแต่งด้วยไม้ไผ่และกระจก โดยอาคารผู้โดยสารในสวนแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากชื่อเสียงของเมืองเบงกาลูรูในฐานะ ‘อุทยานนคร’ หรือเมืองที่ให้ความสำคัญต่อพื้นที่สีเขียว นอกจากความเป็นธรรมชาติในสนามบินแล้ว ความยั่งยืนยังเป็นจุดเด่นของที่นี่ ด้วยการรับรอง LEED Platinum และ IGBC Platinum ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวระดับสากล ว่าเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีความยั่งยืนทั้งการออกแบบและสถาปัตยกรรม โดยโครงสร้างของอาคารมีการใช้พลังงานหมุนเวียน สามารถบำบัดและนำน้ำฝนจากทั่วสนามบินมาใช้ใหม่ อาคารผู้โดยสารของ Kempegowda International Airport ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างการสร้างความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจการบิน ที่ตอนนี้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจการออกแบบลักษณะนี้กันมากขึ้น Sources :ArchDaily | bit.ly/3Suvno3Kempegowda International Airport Bengaluru | bit.ly/495NLsA

เปิดประสบการณ์รักษ์โลกผ่าน 5 ประสาทสัมผัส ณ ‘CRC Sensory Space’ ครั้งแรกในงาน ‘Wonderfruit 2023’

ถ้าพูดถึงเทศกาลดนตรีรักษ์โลกส่งท้ายปี ก็คงหนีไม่พ้นงาน ‘Wonderfruit 2023’ ที่เพิ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 14 – 18 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ เดอะฟิลด์ สยามคันทรีคลับ พัทยา งานนี้เราได้ดื่มด่ำกับแสง สี เสียง และการแสดงสุดมันส์ในรูปแบบไลฟ์สไตล์เฟสติวัล โดยมีฉากหลังเป็นสายลม ทุ่งหญ้า ภูเขา สอดคล้องกับความตั้งใจของเทศกาลที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและชูคอนเซปต์เรื่องความยั่งยืน ซึ่งความพิเศษครั้งนี้คือ Wonderfruit ได้ Central Retail ที่เป็นพันธมิตรที่มีจุดยืนด้านความยั่งยืนร่วมกัน มาเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม และได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 30,000 คน มาร่วมสนุกไปกับกิจกรรมมากมายภายใน ‘CRC Sensory Space’ ที่รวบรวมหลากหลายแบรนด์ชั้นนำในเครือฯ อาทิ Central, L:A Bruket, Dyson, Tops และ Jing Jai Farmer Market เป็นต้น มาไว้ที่นี่ พร้อมเปิดโซน ‘Sensory Space with Central […]

‘บางจาก’ ส่งต่อความเข้าใจเรื่องการเดินทางด้วยพลังงานสะอาด ผ่านงานสัมมนา ‘Greenovative Forum 2023: Regenerative Fuels Sustainable Mobility’

การเดินทางด้วยพาหนะต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ปัจจุบันจึงมีทางเลือกมากมายในการเดินทางที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิง ซึ่งเป็นพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งต่อความเข้าใจถึงการพัฒนาชีวิตแห่งอนาคตบนความยั่งยืนให้ทุกภาคส่วน ‘บางจาก’ ได้จัดงานสัมมนา ‘Greenovative Forum 2023: Regenerative Fuels Sustainable Mobility’ ชวนทุกคนมาร่วมพูดคุยและทำความเข้าใจถึงการเดินทางด้วยพลังงานสะอาด หวังสร้างความเป็นมิตรให้สิ่งแวดล้อม และรักษาความสะอาดให้โลกเราเดินหน้าต่อไปได้ การเดินทางและการขนส่งยังมีความต้องการใช้เชื้อเพลิงอย่างมาก ซึ่งเชื้อเพลิงที่จะตอบโจทย์การเดินทางอย่างยั่งยืน คือเชื้อเพลิงสังเคราะห์ Regenerative Fuels ที่เป็นโมเลกุลสะอาด ไม่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศ  แต่สำหรับ ‘การบิน’ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบสำคัญของการเดินทาง ขนส่ง ยังไม่สามารถใช้แบตเตอรี่มาทดแทนการใช้น้ำมันเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ เนื่องจากต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีน้ำหนักมาก ทำให้ต้องหาเชื้อเพลิงอื่นสำหรับการเดินทางในภาคการบิน ดังนั้น เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel) หรือ SAF จึงเป็นทางเลือกพลังงานที่จะตอบโจทย์ ในปัจจุบันหลายสายการบินจะมีการแจ้งปริมาณ Carbon Emissions ของแต่ละเที่ยวบิน เพื่อเป็นทางเลือกในการช่วยลดคาร์บอนแก่ผู้โดยสาร แต่นั่นยังไม่ใช่ทางเลือกที่จะช่วยลดการปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศได้มากเท่าไรนัก แถมบางเที่ยวบินยังมีราคาสูงจนอาจทำให้หลายคนไม่สามารถเข้าถึงการโดยสารรูปแบบนี้ได้ แน่นอนว่าจากธุรกิจการท่องเที่ยวที่ขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทิศทางของธุรกิจการบินยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เหล่าองค์กรจากหลายประเทศที่ตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมจึงมองหาช่องทางในการลดปริมาณคาร์บอน เพื่อช่วยให้การเดินทางด้วยเครื่องบินสะอาดขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2030 […]

Supalai Self-Proved นวัตกรรมและนโยบายจาก ‘Supalai’ ที่พิสูจน์มาแล้วว่าดีต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม

เดี๋ยวนี้ไม่ว่าหันมองไปทางไหนก็เห็นแต่เทรนด์ ‘รักษ์โลก’ ที่มาแรงแซงทางโค้ง เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์โลกรวนที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่การซื้อบ้านใหม่เองก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำลายโลก เพราะกระบวนการก่อสร้างเต็มไปด้วยวัสดุอุปกรณ์ตัวร้ายที่อาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม แต่ครั้นจะซื้อบ้านในโครงการที่ใช้วัสดุรักษ์โลก ก็มักมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น แถมใจเราลึกๆ ยังกล้าๆ กลัวๆ ไม่มั่นใจว่าวัสดุเหล่านี้จะใช้งานได้เหมือนเดิมไหม แต่สำหรับโครงการบ้านในไทย อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่มานานและผลักดันเรื่องความยั่งยืนมาตลอดคงหนีไม่พ้น ‘ศุภาลัย’ (Supalai) การันตีด้วยบ้านรักษ์โลกในบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกที่ได้รับโล่เกียรติคุณ ‘SCG Green Choice Sustainable Leader’ ทำให้ผู้อยู่อาศัยมั่นใจได้ว่า ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้าง การใช้วัสดุ ไปจนถึงเสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่อาศัย ล้วนเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด Green Design ที่เน้นการประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับเงินในกระเป๋า แถมล่าสุดศุภาลัยยังปล่อยแคมเปญ ‘Supalai Self-Proved’ ที่ชวนทุกคนมาร่วมพิสูจน์การก่อสร้างที่รักษ์โลก พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมที่อยู่อาศัยสีเขียวไปพร้อมๆ กับชูพลังรักษ์สิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านโครงการต่างๆ และเพื่อยืนยันว่าบ้านจากโครงการศุภาลัยรักษ์โลกจริงๆ Urban Creature ขอหยิบ  นวัตกรรมและนโยบายช่วยโลกให้ยั่งยืนที่ศุภาลัยทำอย่างต่อเนื่องมาฝากทุกคนกัน ข้อต่อระบายน้ำ 4 ทาง ลดการสิ้นเปลืองวัสดุ ป้องกันน้ำรั่วซึม เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืนที่พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมที่อยู่อาศัยสีเขียว แคมเปญ Supalai Self-Proved จึงเป็นการถ่ายทอดโครงการคิดค้นนวัตกรรมก่อสร้าง การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งมั่นลดปริมาณขยะจากการก่อสร้างให้น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น โดยหนึ่งในนั้นคือการออกแบบท่อแบบใหม่โดยใช้ […]

งาน Sustainability Expo 2023 สมดุลที่ดีต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ เพื่อโลกที่ดีกว่า

ยุคนี้ถ้าไม่รู้เรื่องของ ‘ความยั่งยืน’ หรือ ‘Sustainability’ ก็คงไปคุยกับใครไม่รู้เรื่อง เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนคือสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไข เพื่อโลกที่ดีในอนาคต เนื่องในโอกาสที่งาน ‘Sustainability Expo 2023’ กลับมาจัดอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่มาตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน และจะลากยาวไปจนถึง 8 ตุลาคม Urban Creature เลยจะขอพาทุกคนเดินทัวร์ดูโซนภายในงานไปพร้อมๆ กัน เพราะงานนี้ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ โครงการต่างๆ แนวคิดที่น่าสนใจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยเน้นไปที่โซน ‘BETTER COMMUNITY’ บริเวณที่เราจะได้เห็นภาพจำลองสังคมเมืองในฝัน นวัตวิถีเพื่อชีวิตเท่าเทียม น่าอยู่ ปลอดภัย และยั่งยืน เท่านั้นยังไม่พอ ทุกคนยังจะได้พบกับแบบบ้านพอเพียงเพื่อผู้ขาดแคลน แบบโครงสร้างเมืองใหม่ที่เชื่อมถึงกันเต็มระบบ และชุมชนสร้างสรรค์เพื่อโอกาสที่เท่าเทียมของทุกคนในสังคมอีกด้วย แต่ก่อนจะเดินทางไปถึงโซนที่น่าสนใจ เราขอเล่าถึงตัวงานโดยรวมกันก่อน เพราะงาน Sustainability Expo 2023 เป็นงานอีเวนต์เกี่ยวกับความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากการผสานความร่วมมือของ 5 องค์กรธุรกิจชั้นนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้, พีทีที […]

เปิดโพย 6 Gadget แห่งยุค Sustainability เทคโนโลยีที่ดีต้องมาพร้อมความยั่งยืน

ปฏิเสธไม่ได้ว่า หนึ่งในกระแสมาแรงทั่วโลกในเวลานี้คงหนีไม่พ้นกระแสรักษ์โลกที่ทำให้ใครหลายคนหันมาตระหนักรู้ถึงความยั่งยืนกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการบริโภคหรืออุปโภคเองก็ตาม เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกคนก่อนไปเดินงาน ‘Sustainability Expo 2023’ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คอลัมน์ Urban’s Pick ถือโอกาสมาป้ายยา Gadget ในยุค Sustainability ว่ามีตัวไหนที่ล้ำและน่าสนใจจนสายรักษ์โลกต้องไม่พลาดมีไว้ติดกระเป๋า อีกความพิเศษคือ ทุกคนสามารถลุ้นรับหรือจับจองของที่เราเลือกมาในบทความนี้กันได้ในงาน Sustainability Expo 2023 ผ่านกติกาการร่วมสนุก Lucky Draw ง่ายๆ เพียงเช็กอินจุดสำคัญภายในงาน และเขียน Commitment Action ที่อยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความยั่งยืน ผ่าน SX Application ที่โซน SEP Inspiration เพื่อไม่พลาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์มากมายภายในงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook SX : bit.ly/fb_sx_kolWebsite SX : bit.ly/web_sx_kol แท่นชาร์จไฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา เริ่มต้นกันด้วย Gadget […]

มาร่วมสร้างสมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดี ในงาน ‘Sustainability Expo 2023’ วันที่ 29 ก.ย. – 8 ต.ค. 66 ที่ศูนย์สิริกิติ์ฯ

กลับมาอีกครั้งกับมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ‘Sustainability Expo 2023’ ที่เกิดจากพลังความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนของไทยและระดับนานาชาติ ในการร่วมสร้างสมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า Sustainability Expo ครั้งนี้จัดเต็มเวทีเสวนารวมมุมมองต่างวัยจากผู้ลงมือทำจริง 350 วิทยากร 500 เครือข่ายธุรกิจยั่งยืน โดยภายในงานเรายังจะได้เห็นโลกใหม่ผ่านประสบการณ์เต็มรูปแบบจาก 5 โซนนิทรรศการมัลติมีเดีย ได้แก่ – โซน SEP Inspiration ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์โลกเสมือน ‘PROLOGUE : WHAT IF THE WORLD’ ที่จะพาไปเข้าใจสมดุลใหม่ Ring of Balance เจาะลึกหัวใจแห่ง SX บอกเล่าเรื่องราวของโลกในมิติต่างๆ และความรู้ใหม่จากองค์กรที่เป็นนักปฏิบัติด้านความยั่งยืน – โซน BETTER WORLD พื้นที่รวมงานศิลป์สะท้อนมุมมองความยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบ – โซน BETTER ME นวัตกรรมอาหารกู้โลก การดูแลสุขภาพและชีวิตที่ยืนยาวอย่างยั่งยืน – โซน BETTER LIVING ตัวอย่างธุรกิจยั่งยืนทั่วโลก แสดงกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำที่น้อยคนจะได้เห็น พร้อมความพยายามกอบกู้ฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ […]

8 วิธีที่ทำให้การอยู่อาศัยในคอนโดฯ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน

คนเมืองยุคนี้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมกันมากขึ้น เนื่องจากทำเลตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ตอบโจทย์การเดินทาง สะดวกสบาย ดูแลง่าย และมีราคาที่จับต้องได้มากกว่าการซื้อบ้านเป็นหลัง แต่พอเป็นคอนโดฯ ที่มีพื้นที่จำกัด ก็อาจทำให้ผู้อยู่อาศัยทำอะไรกับพื้นที่ห้องไม่ได้มากนัก ไม่เหมือนกับบ้านที่เราอาจตกแต่ง ปรับแต่ง หรือเพิ่มเติมส่วนสีเขียว เพื่อทำให้ที่อยู่อาศัยมีชีวิตชีวา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ถึงอย่างนั้น การอยู่อาศัยในคอนโดฯ ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะกรีนไม่ได้ เพราะยังมีอีกหลายวิธีให้เราปรับเปลี่ยนหรือเสริมนิดๆ หน่อยๆ เพื่อทำให้ห้องเล็กๆ ของเราดีต่อใจ ร่างกาย และสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนหลอดไฟเป็นไฟ LED ไฟ LED มีข้อดีกว่าหลอดไส้ทั่วไป เนื่องจากใช้พลังงานต่ำกว่ามากสุดถึง 70 เปอร์เซ็นต์ อายุการใช้งานทนทานถึง 20 ปี มีขนาดเล็กและสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย จึงเหมาะกับการเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่ทำได้ง่ายๆ ในคอนโดฯ ของเรา ตกแต่งคอนโดฯ ด้วยวัสดุเหลือใช้ ทุกคนน่าจะเคยได้รับของตกทอดมาจากปู่ย่าตายาย หรือมีเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ใช้หรือไม่อินแล้ววางอยู่ แต่ไม่รู้จะทำยังไง แทนที่จะใช้เฟอร์นิเจอร์และสิ่งของประดับที่ซื้อใหม่มาตกแต่งบ้าน ลองเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นแทน หรือถ้าไม่สปาร์กจอย จะลองทาสีตกแต่งเพิ่มเติมให้ดูสนุกสนานและใหม่ขึ้น เพื่อช่วยลดของเสียที่จะถูกทิ้งในกองขยะ และยังเป็นการเพิ่มอายุการเก็บรักษาของวัสดุเหล่านี้ อีกทั้งการใช้ของเก่ามาตกแต่งจะช่วยเพิ่มกลิ่นอายการตกแต่งที่น่าสนใจให้ห้องหับของเราได้ ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติ แน่นอนว่าพฤติกรรมรักโลกที่ทำได้ง่ายๆ ที่บ้านที่คนนึกถึงเป็นอย่างแรกๆ คือ การกินอาหารออร์แกนิก […]

AG Campus โครงการเชื่อมต่อความรู้สู่ธรรมชาติ ด้วยห้องเรียนสีเขียวใจกลางกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

จากกระแสที่สังคมให้ความสนใจเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวของเมืองและความยั่งยืนกันมากขึ้น ทำให้ ‘AG Insurance’ บริษัทประกันภัยสัญชาติเบลเยียมตัดสินใจรีโนเวตอาคารสำนักงานใหม่ เพื่อให้บริเวณชั้นใต้ดินและชั้นหนึ่งเป็นเหมือนห้องเรียนสีเขียวที่เชื่อมต่อความรู้สู่ธรรมชาติในชื่อ ‘AG Campus’ AG Campus ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ภายในประกอบด้วยห้องเรียน ห้องประชุม พื้นที่เลานจ์ และ 2 หอประชุมขนาดใหญ่ ที่ออกแบบโดยมีเป้าหมายหลักคือการเล่นกับแสงสว่าง พื้นที่ว่าง และเชื่อมต่อกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งานอาคาร และสร้างความยั่งยืนในโลกของเรา AG Insurance ออกแบบอาคารโดยใช้วัสดุที่ยั่งยืนและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สำหรับผลิตพลังงานหมุนเวียน มีการกักเก็บน้ำฝนสำหรับนำมาใช้ในอาคาร รวมถึงสร้างหลังคาสีเขียวขึ้นจากพืชคลุมดิน และสวนสาธารณะขนาดเล็กภายในพื้นที่ว่างที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมกว่า 1,500 ตารางเมตร คำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและระบบต่างๆ ที่มีความยั่งยืนของ AG Campus ต่างได้รับความช่วยเหลือจาก ‘Rotor’ สตูดิโอออกแบบที่สร้างแนวปฏิบัติการออกแบบอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อให้ AG Campus แห่งนี้เป็นเหมือนโครงการตัวอย่างสำหรับการออกแบบอาคารที่ยั่งยืนในอนาคต Sources : ArchDaily | t.ly/0UZYArchiweek | t.ly/O-Sy

1 2 3 9

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.