เวียนเทียนแบบใหม่ด้วยต้นไม้ 100 วัดทั่วไทย - Urban Creature

วันวิสาขบูชาควบคู่มากับการเวียนเทียน แต่การเวียนเทียนแบบไหนล่ะ ที่จะได้ทั้งบุญและช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

งานนี้ ‘มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ’ ที่มีภารกิจหลักคือการขับเคลื่อนสังคมให้ทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ ร่วมมือกับวัดไทยทั่วประเทศมากกว่า 100 วัด จัดกิจกรรม ‘เวียนเทียนด้วยต้นไม้’ ขึ้นอีกครั้ง หลังได้รับผลตอบรับจากวัดและประชาชนในการจัดกิจกรรมครั้งที่ผ่านมาค่อนข้างดี

tree circumambulation
tree circumambulation

การเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ถือเป็นการปฏิรูปพิธีกรรมดั้งเดิมไปสู่การสร้างพฤติกรรมใหม่ของศาสนิกชน ที่จะช่วยลดฝุ่นควันที่เป็นอันตรายกับสุขภาพ และลดขยะจากธูปเทียนจำนวนมหาศาลให้กับวัด

อีกทั้งเมื่อเสร็จพิธี ต้นกล้าที่ใช้เวียนเทียนยังสามารถส่งต่อให้ประชาชนนำไปปลูกในที่ดินของตนเองเพื่อเป็นสิริมงคล หรืออาจมอบให้กับทางวัดเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ก่อให้เกิดความร่มรื่น คืนความสมดุลให้ระบบนิเวศ เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยลดภาวะเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกเดือดในปัจจุบัน

tree-circumambulation

วันวิสาขบูชาปีนี้ ใครอยากลองเปลี่ยนมาเวียนเทียนต้นไม้ ดูรายชื่อวัดในแต่ละพื้นที่ที่ร่วมกิจกรรมได้ที่ treefordhamma.org/home/tree-circumambulation/temple-participation


Source : 
มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ | treefordhamma.org/home/tree-circumambulation

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.