Welcoming the Rainbow คู่มือเข้าใจความหลากหลาย - Urban Creature

ขณะนี้ทั่วโลกเคลื่อนไหวและรณรงค์เกี่ยวกับ ‘กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ’ หรือ ‘LGBTQIA+’ อย่างกว้างขวางและหลากหลาย รวมไปถึงมีมูฟเมนต์จากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะศาสนาที่เริ่มเปิดกว้างและเปิดรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น 

‘Welcoming the Rainbow’ หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า ‘ยินดีที่มีรุ้ง’ คือคู่มือภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ LGBTQIA+ ให้กับชาวพุทธ ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธที่เข้าวัดทำบุญ รวมไปถึงคนที่อยู่ในองค์กรและศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ เพื่อเปิดรับความหลากหลายของชุมชนชาวสีรุ้งมากขึ้น 

คู่มือเล่มนี้มาพร้อมแนวทางด้านทัศนคติและการปฏิบัติให้แก่ชาวพุทธเพื่อทำให้กลุ่ม LGBTQIA+ รู้สึกปลอดภัยและเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธอย่างแท้จริง เนื้อหาครอบคลุมสาระที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเพศหลากหลายอย่างรอบด้าน ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานที่ควรรู้ เช่น ความหมายและคำนิยามของอักษรย่อ LGBTQIA+ ความหมายของ ‘รสนิยมทางเพศ (Sexual Orientation)’ เช่น ‘เลสเบียน’ ‘เกย์’ ‘เควียร์’ และ ‘ไบเซ็กชวล’ ไปจนถึงวิธีหลีกเลี่ยงคำพูด คำถาม หรือแม้แต่การเล่าเรื่องตลกที่อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ การเหมารวม และอคติทางเพศ ซึ่งจะทำให้ชาว LGBTQIA+ รู้สึกถูกโจมตีและละเมิดทั้งทางตรงและทางอ้อม

นอกจากเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คู่มือเล่มนี้ยังสอดแทรกด้วยภาพประกอบสีสันสดใสสวยงาม เช่นภาพการ์ตูนพระสงฆ์ และกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ และอายุ รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาแต่ละบท เช่น ธงสีรุ้งและป้ายห้องน้ำสำหรับทุกเพศ รายละเอียดเหล่านี้ทำให้คู่มือเล่มนี้ทันสมัยและน่าอ่านมากขึ้น

Welcoming the Rainbow จัดทำขึ้นโดย Rainbodhi LGBTQIA+ Buddhist Community ชุมชนเพื่อความหลากหลาย ความไม่แบ่งแยก และความเป็นกัลยาณมิตรทางจิตวิญญาณ จากเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เขียนโดย Bhante Akaliko ผู้ก่อตั้งชุมชน Rainbodhi ภาพประกอบโดย Venerable Yodha นอกจากนั้น คู่มือเล่มนี้ยังจัดทำขึ้นจากข้อมูลของชาวพุทธ LGBTQIA+ และได้รับการตีพิมพ์ด้วยการสนับสนุนจากผู้บริจาคทั่วโลก

คู่มือมีเฉพาะเนื้อหาภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยฉบับพิมพ์ถูกแจกจ่ายไปยังศูนย์พุทธศาสนิกชนทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล แคนาดา เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย สหราชอาณาจักร และอื่นๆ ส่วนใครที่หาคู่มือฉบับพิมพ์อ่านไม่ได้ สามารถเข้าไปโหลดไฟล์ PDF ได้ฟรี ที่นี่ t.ly/AiBN

ทั้งนี้ แม้ว่าจุดเริ่มต้นของ Welcoming the Rainbow จะทำขึ้นเพื่อชาวพุทธ แต่เราเชื่อว่าผู้ที่นับถือศาสนาอื่น หรือไม่นับถือศาสนาเลยก็อ่านได้เช่นกัน ขอเพียงแค่คุณพร้อมเปิดรับ ทำความรู้จัก และเข้าใจชุมชนที่มีความหลากหลายทางเพศในฐานะเพื่อนมนุษย์มากขึ้น หรือใครจะนำไปใช้เป็นคู่มือสร้างความเข้าใจให้แก่คนรอบตัวก็ได้เช่นกัน

Sources :
Facebook : PhraWoot Tongmun | t.ly/hPpz
Rainbodhi | rainbodhi.org

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.