โทน บางแค – คุณโทนทอง สุขแก่น ธุรกิจพระเครื่อง

โทน บางแค – คุณโทนทอง สุขแก่น ธุรกิจพระเครื่อง

URBAN PEOPLE : The Professional 13

“20 กว่าปีที่อยู่ในวงการ ผมจะไม่เอาความผิดพลาดของตัวเองไปยัดเยียดให้ลูกค้า เพราะลูกค้าเงินเขาแท้เขาต้องได้พระแท้” จากชีวิตวัยเด็กที่เริ่มต้นจากติดลบสู่มืออาชีพแห่งธุรกิจพระเครื่องที่รู้จักกันในนาม ‘โทน บางแค’ หรือ ‘โทนทอง สุขแก่น’ ผู้ที่เปลี่ยนมุมมองของวงการพระเครื่องให้มีคุณค่าพร้อม ทั้งสื่อสารให้ผู้คนมีความเข้าใจมากขึ้น เพราะพระเครื่องคือสิ่งที่สามารถบอกเรื่องราวของยุคสมัย และประวัติศาสตร์ของชาติไทยได้อย่างชัดเจน