‘บางจาก’ ชวนร่วมสัมมนาพลังงานสะอาด - Urban Creature

โลกยังต้องการการเปลี่ยนผ่านของพลังงานไปสู่พลังงานสะอาด แต่พลังงานสะอาดยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทันที เรายังต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล แต่จะทำอย่างไรให้เชื้อเพลิงฟอสซิลอยู่กับเรา กับโลก ได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในภาคขนส่ง ทั้งเครื่องบิน รถ เรือ 

Bangchak Group Greenovative Forum

เชื้อเพลิงที่จะมาช่วยให้การเดินทางและขนส่งยั่งยืนยิ่งขึ้น ตอบโจทย์การใช้พลังงานควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือกเพื่อโลก คืออะไร พบกับคำตอบได้ในงานสัมมนา ‘Bangchak Group Greenovative Forum ครั้งที่ 13’ ในชื่อ Regenerative Fuels: Sustainable Mobility วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมใบไม้ ชั้น 8 อาคาร M Tower สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ

ใครที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา ลงทะเบียนได้ทาง : tinyurl.com/ymu3tkr2

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.