ชวนดู 4 สารคดีเกี่ยวกับสิทธิกับสิ่งแวดล้อม - Urban Creature

ปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการทรัพยากร การอพยพย้ายถิ่นฐาน สาธารณสุข และความขัดแย้งระดับนานาชาติที่ล้วนเชื่อมโยงกัน

ความเสียหายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่จึงกลายเป็นภัยคุกคามต่อการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองว่า การเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืน เป็นสิทธิมนุษยชนที่มนุษย์ทุกคนพึงมี

Our Right to Live on a Healthy Planet

เนื่องจากวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีตรงกับ ‘วันสิทธิมนุษยชนสากล’ เราจึงอยากชวนทุกคนร่วมงาน ‘Our Right to Live on a Healthy Planet’ เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของสิทธิมนุษยชนและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมกับสภาพภูมิอากาศให้มากขึ้น ผ่าน 4 ภาพยนตร์สารคดี ได้แก่

1) สายเลือดแม่น้ำโขง Special : Edition (2022)
ผู้กำกับ : ธีรยุทธ์ วีระคำ
ประเทศ : ไทย

2) Losing Alaska (2018)
ผู้กำกับ : ทอม เบิร์ก
ประเทศ : ไอร์แลนด์

3) สายน้ำติดเชื้อ (2013)
ผู้กำกับ : นนทวัฒน์ นำเบญจพล 
ประเทศ : ไทย

4) Thank You for the Rain (2017)
ผู้กำกับ : จูเลีย ดาห์ร
ประเทศ : นอร์เวย์

Our Right to Live on a Healthy Planet

Our Right to Live on a Healthy Planet เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (EU) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ ‘สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี’

เข้าร่วมงานและชมสารคดีฟรีได้ที่โรงภาพยนตร์ 4 เฮ้าส์ สามย่าน ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ระหว่างวันที่ 9 – 12 ธันวาคม 2565 

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ t.ly/VXBY

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.