Harmony of Thai-Chinese ไทยจีนสัมพันธ์ - Urban Creature

นอกจากวันแห่งความรัก เดือนนี้ก็นับว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีน เพราะมีวันตรุษจีนให้ระลึกถึงบรรพบุรุษที่จากไป

มากไปกว่าตรุษจีนที่เป็นหนึ่งในประเพณีอันเป็นภาพแทนของความเป็นไทยเชื้อสายจีน ด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันมาตั้งแต่อดีต จึงเป็นเรื่องธรรมดามากๆ ที่เราจะพบเจอศิลปวัฒนธรรมจีนในไทย ตั้งแต่สเกลเล็กๆ อย่างบนร่างกายผู้คน ในอาคารสถานที่ ไปจนถึงระดับเมือง

และหากให้นึกถึงพื้นที่ที่เป็นตัวแทนความเป็นจีนในกรุงเทพฯ ย่อมหนีไม่พ้นย่านเยาวราชอยู่แล้ว ในฐานะที่อดีตผมเคยเป็นคนในพื้นที่ ภาพของผู้คนที่พากันมาซื้อของและขนมที่ใช้ไหว้ในช่วงเทศกาล วัตถุต่างๆ ที่มีองค์ประกอบของฟอนต์ภาษาจีน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของอาคารและวิถีชีวิต ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นนับว่าเป็นสิ่งที่เห็นจนชิน

เมื่อเวลาผ่านมาจนผมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และได้กลับมาในบริเวณนี้อีกครั้งพร้อมกับกล้องถ่ายรูปคู่ใจ ผมย่อมรู้สึกต่างไปจากเมื่อก่อน จากเดิมที่เคยมองความเป็นจีนในไทยจนชินตา เมื่อเวลาผ่านไปกลับน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่อะไรก็หมุนไวไปหมด ทำให้อดไม่ได้ที่จะบันทึกเป็นภาพชุดนี้ขึ้นมา

Harmony of Thai-Chinese ไทยจีนสัมพันธ์
Harmony of Thai-Chinese ไทยจีนสัมพันธ์
Harmony of Thai-Chinese ไทยจีนสัมพันธ์
Harmony of Thai-Chinese ไทยจีนสัมพันธ์
Harmony of Thai-Chinese ไทยจีนสัมพันธ์
Harmony of Thai-Chinese ไทยจีนสัมพันธ์
Harmony of Thai-Chinese ไทยจีนสัมพันธ์
Harmony of Thai-Chinese ไทยจีนสัมพันธ์
Harmony of Thai-Chinese ไทยจีนสัมพันธ์
Harmony of Thai-Chinese ไทยจีนสัมพันธ์
Harmony of Thai-Chinese ไทยจีนสัมพันธ์
Harmony of Thai-Chinese ไทยจีนสัมพันธ์
Harmony of Thai-Chinese ไทยจีนสัมพันธ์
Harmony of Thai-Chinese ไทยจีนสัมพันธ์
Harmony of Thai-Chinese ไทยจีนสัมพันธ์
Harmony of Thai-Chinese ไทยจีนสัมพันธ์
Harmony of Thai-Chinese ไทยจีนสัมพันธ์
Harmony of Thai-Chinese ไทยจีนสัมพันธ์
Harmony of Thai-Chinese ไทยจีนสัมพันธ์
Harmony of Thai-Chinese ไทยจีนสัมพันธ์

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.