‘จักรวาฬ’ ผลกระทบที่วาฬบรูด้าได้รับจากมนุษย์ - Urban Creature

ผลงานชุด ‘จักรวาฬ’ เป็นผลงานภาพถ่ายสารคดีที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่วาฬได้รับจากมลพิษที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงต้องการถ่ายทอดภาพของทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งสิ่งแวดล้อมในทะเลอ่าวไทย ที่ได้รับความเสียหายไม่แพ้กัน 

ผลงานชุดนี้เริ่มต้นด้วยแนวคิดที่อยากวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของมนุษย์ที่ละเลยและไม่ดูแลรักษาธรรมชาติ ทำให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างวาฬบรูด้า จนต้องตายไปจำนวนไม่น้อย 

ตลอดระยะเวลาที่ลงพื้นที่ทำงาน สิ่งที่เห็นทั้งหมดทำให้เกิดความตระหนักรู้ต่อธรรมชาติและสภาพแวดล้อมมากขึ้น หวังว่าภาพถ่ายชุด ‘จักรวาฬ’ จะทำให้ผู้ชมเกิดความใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมเช่นกัน


หากคุณมีชุดภาพถ่ายที่อยากจะร่วมแชร์ในคอลัมน์ Urban Eyes สามารถส่งมาได้ที่ : [email protected]

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.