เฉลิมบูรพาชลทิต ระยะ 2 ถนนเลียบทะเล - Urban Creature

โครงการพัฒนาถนนท่องเที่ยวเลียบทะเล เฉลิมบูรพาชลทิต ระยะที่ 2 คือถนนที่เชื่อมโยงพื้นที่ภายในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC เข้าด้วยกัน ตั้งแต่สนามบินอู่ตะเภา จนถึงลานสุนทรภู่ ระยะทางกว่า 95 กิโลเมตร 

ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ศึกษาและจัดทำรายงานฯ กล่าวว่า ปัจจุบันการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออกจากจังหวัดระยอง เส้นทางดังกล่าวขาดความต่อเนื่อง หลายเส้นทางยังขาดความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทาง ทำให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่งมีความสวยงาม รวมถึงมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นเส้นทางคมนาคมการท่องเที่ยวได้ ขาดการเข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง จะช่วยพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมให้สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลสำคัญ แก้ไขปัญหาการจราจร ลดระยะเวลาการเดินทาง สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในอนาคต เปิดพื้นที่สำหรับการพัฒนาเมืองรองรับความเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการนี้ได้ที่ : โครงการถนนบูรพาชลทิต ระยะที่ 2

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.