กรุงเทพก้าวไกลออกเว็บไซต์แผนที่น้ำท่วม - Urban Creature

กรุงเทพฯ กับหน้าฝน คงเป็นเหมือนลิ้นกับฟัน ที่พบกันทีไรก็เรื่องใหญ่ เราจึงได้เห็นปรากฏการณ์น้ำท่วมอยู่ทุกหัวระแหง ฝนตกทีหนึ่งน้ำก็ท่วมทีหนึ่ง กลายเป็นปัญหาคุ้นเคยที่แสนจะเจ็บปวดสำหรับชาวกรุง ล่าสุดทีมกรุงเทพก้าวไกลจึงได้ออกแพลตฟอร์มที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแบบเฉพาะกิจ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรายงาน พิกัดน้ำท่วมทั่วกรุงเทพมหานคร ผ่านเว็บไซต์ https://bkkflood.moveforwardparty.org/ 

โดยภายในแพลตฟอร์มจะประกอบไปด้วย ตำแหน่งแห่งที่ของสถานีสูบน้ำรอบกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งบอกตำแหน่งน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่พร้อมภาพประกอบและคำบรรยาย และเวลาไว้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นประชาชนทุกคนยังสามารถเข้าไปร่วมรายงานน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ของตนได้ด้วยการกดปุ่มรายงานพร้อมเขียนคำบรรยายและอัปโหลดรูปภาพประกอบ เขียนสาเหตุการท่วมหรือเบาะแสต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบได้รับรู้ถึงปัญหาและเข้ามาเร่งแก้ไขโดยด่วน

ถึงแม้ว่าระบบรวบรวมข้อมูลน้ำท่วม แบบประชาชนมีส่วนร่วม อาจจะเป็นเพียงก้าวเล็กๆ ในการแจ้งปัญหาน้ำท่วม แต่นับว่าเป็นก้าวสำคัญที่ให้ประชาชนคนธรรมดา ได้ร่วมมีส่วนร่วมในการออกมาบอกถึงปัญหาที่เขาได้พบ ออกมาส่งเสียงให้เห็นถึงปัญหาที่รัฐควรจะแก้ไข ซึ่งข้อมูลต่างๆ สามารถต่อยอดการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) ในอนาคต 

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.