‘อายิโนะโมะโต๊ะ’ สร้างความอร่อยและคุณค่าในสังคม - Urban Creature

หากถามถึงเคล็ดลับความอร่อยคู่คนไทยที่มีมานานกว่า 62 ปี คงหนีไม่พ้นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์จากกรดอะมิโนระดับโลกอย่าง ‘กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ’

แต่นอกจากการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ความอร่อยที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2503 อีกสิ่งสำคัญที่อายิโนะโมะโต๊ะต้องการคือ การช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและสร้างคุณค่าผ่านธุรกิจ ภายใต้แนวคิด ‘อายิโนะโมะโต๊ะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (ASV)’ เพื่อก้าวสู่การเป็นกลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพระดับโลก

อายิโนะโมะโต๊ะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (ASV)

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสังคม ผ่าน ‘การสร้างสังคมสุขภาพดี’ ‘ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า’ และ ‘การสร้างความยั่งยืนของโลก’ ที่เป็น 3 แนวทางหลักสำหรับการดำเนินกิจกรรม ASV เพื่อมุ่งสู่การประสบความสำเร็จกับ 2 เป้าหมาย ดังนี้ 

1. ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมทางธุรกิจของอายิโนะโมะโต๊ะให้ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2030 หรือ พ.ศ. 2573

2. มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ให้สำเร็จภายในปี 2050 หรือ พ.ศ. 2593 

‘อายิโนะโมะโต๊ะ’ สร้างความอร่อยและคุณค่าในสังคมคู่คนไทย เพื่อความสุขในอนาคตของทุกคน

ทางบริษัทได้ร่วมป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ผ่านการบูรณาการแนวคิด เทคโนโลยี และกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน เพื่อเป็นแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากที่สุด อาทิ การผลิตพลังงานโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล การอนุรักษ์พลังงาน ปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียนต่างๆ ในกระบวนการผลิต

เหล่านี้คือตัวอย่างต้นแบบการบริหารจัดการโรงงานสีเขียวจาก ‘โรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ กำแพงเพชร’ ที่คนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ ผ่าน ‘แพลตฟอร์มการเยี่ยมชมโรงงานเสมือนจริงแห่งใหม่’ ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 2565 

‘อายิโนะโมะโต๊ะ’ สร้างความอร่อยและคุณค่าในสังคมคู่คนไทย เพื่อความสุขในอนาคตของทุกคน

เยี่ยมชมโรงงานเสมือนจริง ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

‘สะดวก สนุก และเรียนรู้ได้ง่ายๆ ทุกที่ ทุกเวลา’ คือสิ่งที่อายิโนะโมะโต๊ะต้องการชู ผ่านแพลตฟอร์มการเยี่ยมชมโรงงานผลิตผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะ จังหวัดกำแพงเพชรแบบเสมือนจริง โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเรียนรู้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์ในมุมมอง 360 องศา

เริ่มต้นตั้งแต่พาทัวร์การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ผ่านตัวอย่างที่ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน การจัดการของเสีย การใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง ‘โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวล’ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในการติดตั้งอย่างยิ่ง

ไม่หมดเท่านั้น ทางกลุ่มบริษัทฯ ยังพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวลที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันเตา รวมไปถึงการติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาอาคารโรงงาน และอื่นๆ ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 130,000 ตัน/ปี 

‘อายิโนะโมะโต๊ะ’ สร้างความอร่อยและคุณค่าในสังคมคู่คนไทย เพื่อความสุขในอนาคตของทุกคน

ถัดจากส่วนของโรงงาน อายิโนะโมะโต๊ะยังมีวิธีจัดการกับของเหลือจากกระบวนการผลิตผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะให้กลายเป็น ‘ผลิตภัณฑ์ร่วม’ เพื่อประโยชน์ทางการเกษตรอีกด้วย โดยนำน้ำหมักที่เหลือจากกระบวนการผลิตผงชูรส มาพัฒนาต่อยอดเป็น ‘ปุ๋ยน้ำ อามิ-อามิ®’ สำหรับใช้ในการเกษตร

ไม่ว่าจะตัวโรงงาน เทคโนโลยี หรือแนวคิดการจัดการต่างๆ ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์การเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค และตอกย้ำในเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy) ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 

จัดการบรรจุภัณฑ์ ใส่ใจปัญหา Food Waste

บรรจุภัณฑ์เป็นอีกสิ่งที่อายิโนะโมะโต๊ะให้ความสำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากแต่เดิม การผลิตและขนส่งล้วนแล้วแต่ใช้พลาสติกเป็นจำนวนมาก ทำให้ปัจจุบันอายิโนะโมะโต๊ะนำแนวคิดเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้มากขึ้น โดยยังคงรักษาคุณภาพของสินค้าไว้ได้ดีเช่นเดิม ผ่านการลดปริมาณการใช้พลาสติกสำหรับห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ของสินค้าบางชนิดลง 

ยกตัวอย่าง การยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกพอลิเอทิลีน (PE Bag) ที่ใช้ห่อหุ้มแพ็กบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ‘ผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะ’ ขนาด 1 กิโลกรัม และวัตถุปรุงแต่งอาหาร ‘รสดี’ ขนาด 850 กรัม และเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ผลิตตามมาตรฐาน FSC มากขึ้น ทำให้บริษัทฯ ลดปริมาณการใช้พลาสติกลงได้ถึง 127 ตัน/ปี หรือเทียบเท่ากับขวดน้ำพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 4.2 ล้านขวด

ส่วนปัญหาเรื่อง Food Waste ทางอายิโนะโมะโต๊ะก็มีแนวคิด ‘TOO GOOD, TOO WASTE’ ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2561 โดยสามารถลดปริมาณการสูญเสียอาหารและขยะอาหารไปแล้วถึง 43 เปอร์เซ็นต์ (หรือ 843 ตัน) จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2568 และกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ด้วยการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุด

โตไปด้วยกันกับเกษตรกรและผู้บริโภค

ไม่ใช่แค่ภายในกลุ่มบริษัทฯ แต่อายิโนะโมะโต๊ะยังเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ภายใต้แนวคิด ‘Thai Farmer Better Life Partner’ โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และให้ความรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดกำแพงเพชร

‘อายิโนะโมะโต๊ะ’ สร้างความอร่อยและคุณค่าในสังคมคู่คนไทย เพื่อความสุขในอนาคตของทุกคน

การมีส่วนร่วมนี้ครอบคลุมไปถึงการจัดตั้งห้องวิเคราะห์โรคใบด่างฯ ด้วยวิธี DAS-ELISA ตั้งแต่ปี 2564 ทำให้ปัจจุบันมีการสนับสนุนท่อนพันธุ์และต้นพันธุ์มันสะอาดปราศจากโรคใบด่างฯ กว่า 150,000 ต้น รวมถึงจัดทำแปลงทดลองสำหรับขยายต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่สะอาดให้กับเกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีเป้าหมายในการตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังไม่ให้ขยายตัวไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั้งยังดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าวอีกด้วย

นอกจากนี้ ผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะ ยังส่งเสริมสุขภาพของประชากรโลกจำนวนหนึ่งพันล้านคน ด้วยความพยายามที่จะคงความอร่อยและความสมดุลในมื้ออาหาร โดยใช้รสชาติ ‘อูมามิ’ ส่งเสริมการรับประทานอาหารที่มีโภชนาการเหมาะสม ลดการใช้เครื่องปรุงรสที่มีรสเค็ม เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ

ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะได้มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อเป็น ‘กลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ’ ตลอดจนทุ่มเททำงานในโมเดลที่ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทาง ‘การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ หรือ The Ajinomoto Group Creating Shared Value (ASV)’ กับเป้าหมายการสร้างสังคมสร้างสุขให้เกิดขึ้นจริง เพื่ออนาคตที่เป็นสุขของทุกคนต่อไป 

ติดตามรายละเอียดของอายิโนะโมะโต๊ะเพิ่มเติมได้ที่ www.ajinomoto.co.th

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.