Zero Dropout หุ้นกู้เพื่อการศึกษาโดยแสนสิริ - Urban Creature

รู้หรือไม่ว่า มีเด็กยากจนมากมายกำลังจะหลุดจากระบบการศึกษากว่า 1.9 ล้านคน สาเหตุหลักเกิดจากผู้ปกครองมีฐานะยากจน ประกอบกับวิกฤตโรคระบาด ที่ทำให้พ่อแม่มีรายได้น้อยลง ถูกพักงานชั่วคราว หรือตกงาน จึงจำเป็นต้องให้ลูกออกจากระบบการศึกษากลางคัน และตัวเลขของเด็กเหล่านี้ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ  

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจึงเป็นที่มาของโครงการ ‘Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน’ โครงการที่ ‘แสนสิริ’ ร่วมกับ ‘กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)’ จัดทำขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยและลดจำนวนเด็กหลุดจากระบบการศึกษาเป็น ‘ศูนย์’ และแสนสิริต้องการสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมให้คนไทยรับรู้และตระหนักถึงปัญหาด้านการศึกษา จึงได้ออกหุ้นกู้แสนสิริ ระดมทุน 100 ล้านบาท บริจาคให้กับ กสศ. เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว 

สำหรับโครงการ ‘Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน’ นี้จะสร้าง ‘ราชบุรีโมเดล’ เป็นจังหวัดต้นแบบ เนื่องจากราชบุรีมีเด็กฐานะยากจน และยากจนพิเศษที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาอยู่ประมาณ 10,000 คน ซึ่งเหมาะสมกับจำนวนเงินระดมทุน 100 ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่ใกล้กับกรุงเทพฯ เดินทางสะดวก เพื่อให้พนักงานทุกคนของแสนสิริ ลูกค้า และพันธมิตร ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมช่วยเหลือเด็กอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญ แสนสิริไม่มีโครงการในจังหวัดนี้ ทำให้มีความโปร่งใสและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

แสนสิริและ กสศ. วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายระยะเวลายาว 3 ปี ที่ครอบคลุมการพัฒนารอบด้าน ทั้งการให้เด็กเข้าถึงการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และความยั่งยืน โดยตั้งเป้าให้เด็กต้องอยู่ในระบบการศึกษาในช่วงวัยภาคบังคับ (ป.1 – ม.3) และเด็กที่ถึงเกณฑ์ต้องพร้อมเข้าเรียน ป.1 ได้ 100%  

เราขอชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยกับโครงการ ‘Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน’ ครั้งแรกในเอเชียที่คุณจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน และมีส่วนช่วยเหลือสังคมไปพร้อมๆ กัน ซึ่งหุ้นกู้แสนสิริตัวนี้สามารถเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำที่ 1,000 บาท พร้อมรับผลตอบแทนดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาถือครอง 3 ปี และยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ BBB+ โดยทริสเรทติ้ง ถือเป็นการลงทุนที่ได้ประโยชน์แบบไม่รู้จบ ในการช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมและอนาคตของประเทศไทยในทิศทางที่ดีขึ้น 

หากคุณอยากมีส่วนร่วมช่วยเหลือเด็กไทย พัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน และลดเด็กไทยหลุดระบบการศึกษาเป็น ‘ศูนย์’ สามารถลงทุนในหุ้นกู้แสนสิริ ที่เปิดจองวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 น. ผ่าน SCB Easy App เท่านั้น 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้แสนสิริ และโครงการ Zero Dropout ได้ที่นี่  t.ly/EnEt 

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.