ซานฟรานซิสโก ออกกฎหมายห้ามใช้ก๊าซธรรมชาติในที่พัก - Urban Creature

จากข้อมูลของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency -EPA) หรือ “อีพีเอ” กล่าวว่าที่อยู่อาศัยและร้านค้า ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสหรัฐ ประมาณ 12% ของทั้งหมด

แคลิฟอร์เนียจึงผลักดันให้เกิดการหยุดใช้ก๊าซธรรมชาติในอาคารบ้านเรือน ล่าสุดคณะกรรมการผู้บังคับบัญชาของนครซานฟรานซิสโก ได้ออกมาตรการห้ามเชื่อมต่อก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งใต้ดินเข้าสู่อาคารสร้างใหม่ทั้งหมด แต่มีข้อยกเว้นสำหรับร้านอาหาร เพื่อเป็นแนวทางบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2021 โดยแคลิฟอร์เนียตั้งเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2045

Rafael Mandelman หัวหน้างานเขต 8 ซานฟรานซิสโก ได้กล่าวว่า “ก๊าซธรรมชาติที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน กลายเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของซานฟรานซิสโก และก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่อชีวิตที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน”


Sources:
https://bloom.bg/3nGPKMe

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.