จับตา สว. โหวต ‘พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม’ 18 มิ.ย. 67 - Urban Creature

หนึ่งประเด็นทางการเมืองที่น่าจับตามองคงหนีไม่พ้น ‘ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม’ ที่ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา หลังผ่านร่างกฎหมายในสภาไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ด้วยคะแนน 147 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง

สมรสเท่าเทียม

ถือเป็นก้าวสำคัญของความเท่าเทียม หลังจากมีการถกเถียงและเรียกร้องกันมาอย่างยาวนาน โดยจุดสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือ การแก้ไขให้บุคคลสองคนทุกเพศ รวมถึงคนที่มีเพศเดียวกัน สามารถสมรส จัดการทรัพย์สิน และรับบุตรบุญธรรมได้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีของการรับบุตรบุญธรรม การกำหนดอายุและบริบทของสังคมยังคงเป็นที่ถกเถียงอยู่ในสภา จึงเป็นเรื่องที่เหล่านักออกกฎหมายต้องแก้ไขกฎหมายให้ครอบคลุมมากกว่าเดิมแบบไม่มีช่องว่าง

หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าหลังจากที่มีการโหวตผ่านโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ไปก่อนหน้า แต่ขั้นตอนการพิจารณากฎหมายสมรสเท่าเทียมยังไม่จบอยู่เพียงเท่านี้ เพราะในวันที่ 18 มิถุนายน ร่างกฎหมายฉบับนี้จะถูกพิจารณาอีกครั้งในที่ประชุมโดยสมาชิกวุฒิสภา (สว.)

และจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก สว.ชุดรักษาการ โดยมีเสียงเห็นชอบทั้งฉบับลงมติชี้ขาดในที่ประชุม ถึงจะส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย แล้วประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ แต่หากไม่เห็นชอบ ร่างกฎหมายจะถูกยับยั้งและส่งกลับไปยังสภาผู้แทนฯ ก่อนร่างกฎหมายจะถูกนำกลับมาพิจารณาใหม่ได้หลังพ้นไปแล้ว 180 วัน

สมรสเท่าเทียม

หากกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่าน นี่จะเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของทุกคนต้อนรับเดือน Pride Month อย่างแน่นอน เพราะถือเป็นอีกหนึ่งขั้นในระยะทางยาวนานกว่า 12 ปี ที่ทำให้การต่อสู้เรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมใกล้เข้ามาอีกนิด

ก่อนหน้านี้นักการเมืองหลายคนได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่า พวกเขาเชื่อว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมภายในปีนี้แน่นอน แต่อาจจะต้องแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมตามคำแนะนำที่ได้รับจากการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ก่อนจะก้าวขึ้นเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียม

สถานการณ์ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม จะเป็นอย่างไรต่อไป Urban Creature ชวนมาติดตามความเคลื่อนไหวในวาระที่ 2 และ 3 พร้อมๆ กันในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ เวลา 09.30 น. ที่ live.parliament.go.th


Sources :
Benar News | t.ly/w50Zt
iLAW | t.ly/rXNH4
Sunday Thailand | t.ly/8NAR6
Thai PBS | t.ly/UUfPK
The Active | t.ly/_1hpc

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.