WHAT'S UP

สิงคโปร์อนุมัติขาย ‘เนื้อไก่เทียม’ จากห้องแล็บ รสชาติเหมือนเนื้อแท้ๆ แถมดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเนื้อจริงหลายเท่า

หลายคนอาจไม่รู้ว่าเนื้อสัตว์ชิ้นโปรดที่กินกันอยู่ทุกวัน ก็มีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้!

กระบวนการผลิตอาหารนั้นปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 30% ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลก แถมเกินกว่าครึ่งของจำนวนนี้ก็มาจากการผลิตเนื้อสัตว์อีกด้วย 

สิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่หันมาใส่ใจเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยอนุญาตให้จำหน่าย ‘เนื้อไก่เทียม’ ที่ผลิตจากห้องแล็บได้ เนื้อเทียมที่ว่าพัฒนาและผลิตโดย ‘Eat Just’ บริษัทด้านเทคโนโลยีอาหารจากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยวิธีสังเคราะห์เซลล์เพียงเซลล์เดียวจากไก่ที่มีร่างกายสมบูรณ์มาเลี้ยงในถาดทดลอง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนจะถูกกลายเป็นเนื้อสัตว์ที่นำมาประกอบอาหารได้ เราจะได้กินเนื้อสัตว์โดยไม่ต้องฆ่าสัตว์แม้แต่ตัวเดียว 

ที่ผ่านมายังไม่เคยมีกระบวนการผลิตอาหารที่เลียนแบบรูปร่างหน้าตาและรสชาติได้เท่าครั้งนี้มาก่อน แถมยังเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ดีต่อสัตว์ และดีต่อโลกอีกด้วย 


Sources :
Nas Daily l https://bit.ly/3mrBNCz 
TGO l https://bit.ly/3rRdP4A 

Contributor

Urban Creature

กองบรรณาธิการ Urban Creature