เปิดผลสำรวจ คนไทยส่วนใหญ่อยากลดการกินเนื้อสัตว์ใน 2 ปีนี้ หันมาสนใจโปรตีนทางเลือกมากขึ้น

จากการที่ทั่วโลกรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คนไทยเริ่มมองเห็นความสำคัญของประเด็นนี้ ซึ่งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ ทิศทางการบริโภคอาหารของคนไทยที่เป็นไปในทางต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ภายในสองปี ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพสัตว์ อ้างอิงจากงานวิจัยจาก Madre Brava ที่ทำการสำรวจแนวโน้มและทิศทางการบริโภคอาหารของผู้บริโภคไทยมากกว่า 1,500 คน แม้คนไทยจำนวนมากจะอยากกินเนื้อสัตว์น้อยลง แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะบริโภคโปรตีนน้อยลง เพียงแต่หันไปบริโภคโปรตีนจากพืช (Plant-based Protein) แทน ซึ่งมีทั้งโปรตีนจากพืชที่ไม่แปรรูปหรือแปรรูปเบื้องต้น เช่น เห็ด ถั่ว เต้าหู้ และโปรตีนทางเลือก (Alternative Proteins) เช่น ผลิตภัณฑ์ลักษณะเนื้อที่ทำจากพืช (Plant-based Meat) เป็นต้น แม้ว่าผู้บริโภคจะตระหนักถึงประโยชน์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แต่โปรตีนทางเลือกยังถูกมองว่าราคาแพง ผ่านกระบวนการแปรรูปสูง และเข้าถึงยาก ทำให้ Madre Brava ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สร้างองค์ความรู้และผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีความยั่งยืน เสนอแนะว่า ภาครัฐและเอกชนจะต้องแก้ไขปรับปรุงข้อจำกัดต่อการเปลี่ยนผ่านสู่การบริโภคที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืนขึ้น พร้อมทั้งสร้างโอกาสการเติบโตของภาคการผลิตอาหารของไทย เนื่องจากปัจจุบันโปรตีนจากพืชกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารแห่งอนาคต (Future Food) และการเจรจาล่าสุดที่ COP28 ได้มีการบรรจุวาระเรื่องอาหารเข้ามาอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งในอนาคตการผลิตอาหารน่าจะมีบทบาทมากขึ้นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และอีกไม่นานภาคเกษตรจะกลายเป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันดับหนึ่งของสหภาพยุโรป ตลาดส่งออกของไทยจำนวนมากจะเริ่มมีมาตรการทางการค้าในเรื่องนี้ ประเด็นสำคัญคือ เมื่อถึงเวลานั้นเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยได้ประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนผ่านนี้ด้วย Source […]

สิงคโปร์อนุมัติขาย ‘เนื้อไก่เทียม’ จากห้องแล็บ รสชาติเหมือนเนื้อแท้ๆ แถมดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเนื้อจริงหลายเท่า

หลายคนอาจไม่รู้ว่าเนื้อสัตว์ชิ้นโปรดที่กินกันอยู่ทุกวัน ก็มีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้! กระบวนการผลิตอาหารนั้นปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลก แถมเกินกว่าครึ่งของจำนวนนี้ก็มาจากการผลิตเนื้อสัตว์อีกด้วย  สิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่หันมาใส่ใจเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยอนุญาตให้จำหน่าย ‘เนื้อไก่เทียม’ ที่ผลิตจากห้องแล็บได้ เนื้อเทียมที่ว่าพัฒนาและผลิตโดย ‘Eat Just’ บริษัทด้านเทคโนโลยีอาหารจากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยวิธีสังเคราะห์เซลล์เพียงเซลล์เดียวจากไก่ที่มีร่างกายสมบูรณ์มาเลี้ยงในถาดทดลอง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนจะถูกกลายเป็นเนื้อสัตว์ที่นำมาประกอบอาหารได้ เราจะได้กินเนื้อสัตว์โดยไม่ต้องฆ่าสัตว์แม้แต่ตัวเดียว  ที่ผ่านมายังไม่เคยมีกระบวนการผลิตอาหารที่เลียนแบบรูปร่างหน้าตาและรสชาติได้เท่าครั้งนี้มาก่อน แถมยังเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ดีต่อสัตว์ และดีต่อโลกอีกด้วย  Sources :Nas Daily | https://bit.ly/3mrBNCz TGO | https://bit.ly/3rRdP4A 

‘เนื้อสัตว์จากพืช’ ทั้งรูปรสกลิ่นสัมผัสเสมือนจริงกับ ‘Meat Avatar’

ชิม ‘เนื้อสัตว์จากพืช’ ทั้งรูปรสกลิ่นสัมผัสเสมือนจริงกับ ‘Meat Avatar’
.
จะเป็นอย่างไร ? ถ้าเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือผัดกะเพราหมูสับใช้เนื้อที่ทำจากพืชอย่าง ‘Plant Based Meat’

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.