อิตาลีบูรณะโคลอสเซียม Colosseum - Urban Creature

อิตาลีประกาศแผนบูรณะโคลอสเซียม (Colosseum) สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโรม โบราณสถานที่แสดงถึงความรุ่งโรจน์ของอาณาจักรโรมัน


การบูรณะในครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงพื้นของสนามกีฬาให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเมื่อราว 2,000 ปีก่อนอีกครั้ง โดยพื้นสนามจะถูกออกแบบใหม่ให้เปิด-ปิดได้ เพื่อแสดงเส้นทางอุโมงค์ใต้ดินและห้องต่างๆ ที่เคยใช้เป็นสถานที่เก็บเสือ สิงโต ช้าง และสัตว์อื่นๆ รวมไปถึงเหล่านักรบที่รอขึ้นสังเวียน เมื่อบูรณะเสร็จสิ้น จะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมความงามของโคลอสเซียมเหมือนยืนอยู่กลางเวทีเฉกเช่นเดียวกับเหล่านักรบในอดีต และยังใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม คอนเสิร์ต หรือโรงละครได้อีกด้วย ซึ่งคาดว่าโปรเจกต์ดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในปี 2023


หลังจากที่ประกาศออกมา ก็ได้เกิดข้อถกเถียงเรื่องความเหมาะสมในการบูรณะโบราณสถาน บ้างก็ไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเหมือนการดัดแปลงสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเพียงเพื่อต้องการเงินจากนักท่องเที่ยว มากกว่าการคงไว้ซึ่งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ส่วนอีกฝั่งของความเห็นก็ชวนเราตั้งคำถามว่า ณ เวลานี้อาคารหรือสถานที่เหล่านั้นมีบทบาทอย่างไรในสังคม และมันทำหน้าที่นั้นได้ดีที่สุดแล้วหรือยัง และการบูรณะปรับปรุงในครั้งนี้อาจจะดีเสียกว่าการปล่อยทิ้งร้างให้เสียหายตามกาลเวลา


ความเห็นต่างเหล่านี้ถือเป็นประเด็นที่ทำให้เรากลับมามองว่า การบูรณะหรือดัดแปลงโบราณสถานนั้นถือเป็นการทำลายหรือไม่ และทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไร


Sources : 
BBC | https://bbc.in/39Sw4jf
Designboom | http://bit.ly/3qIdWiR

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.