โบสถ์ Saint Giles การรำลึกผู้เสียชีวิตโควิด-19 - Urban Creature

5,015,400 คน คือตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลกตั้งแต่เริ่มระบาดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการเสียชีวิตอย่างกะทันหันทำให้หลายครอบครัวไม่มีเวลาที่จะบอกลาหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้เหมือนการเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่น และเป็นช่วงเวลาที่เศร้าโศกของผู้คนทั่วโลกที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากการระบาดใหญ่ครั้งนี้ 

โบสถ์ Saint Giles ประจำเขตแพริชในเมืองเร็กซ์แฮม ประเทศเวลส์ ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 16 จึงได้จัด ‘Festival of Angels’ ตกแต่งโบสถ์ด้วยทูตสวรรค์ทำด้วยมือกว่า 6,000 องค์เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในเวลส์ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2021 ไปจนถึงช่วงปีใหม่ 

Revd Dr Jason Bray บาทหลวงของโบสถ์ Saint Giles กล่าวว่า “สำหรับคริสเตียนหลายคน ทูตสวรรค์เป็นตัวแทนของความหวังและแสงสว่าง ตอนนี้คือช่วงเวลาที่เราโผล่ออกมาจากวันที่มืดมนที่สุดของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 แล้ว Festival of Angels จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ที่เราควรจะส่งต่อและแบ่งปันความหวังของคริสเตียนให้กับโลก”

การจัดแสดงทูตสวรรค์เหล่านี้ได้รับแรงบันดาลใจจากทูตสวรรค์ดนตรีสมัยศตวรรษที่ 15 ที่แกะสลักไว้บนหลังคาไม้ของโบสถ์ ซึ่งทูตสวรรค์กว่า 6,000 องค์เหล่านี้เป็นตัวแทนของจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั้งหมด 6,150 คน ในเวลส์นับตั้งแต่มีการระบาดใหญ่ จากรายงานล่าสุดของสาธารณสุขของเวลส์ 

ทูตสวรรค์เหล่านี้เป็นงานทำมือจากกระดาษ บางส่วนใช้กระดาษรีไซเคิลและวัสดุอื่นๆ และนำมาตกแต่งภายในทางเดิน เสา และส่วนต่างๆ ของโบสถ์ 

James Tout ศาสนาจารย์ของโบสถ์ Saint Giles เล่าว่า “ทูตสวรรค์เป็นตัวแทนของความหวังและแสงสว่างสำหรับคริสเตียนมาหลายชั่วอายุคนแล้ว และเป็นสัญลักษณ์ที่เหมาะสมในการแสดงให้ผู้คนเห็นถึงแนวคิดเรื่องชีวิตหลังความตาย ความหวังที่เรามีต่อพระเจ้า และความเชื่อว่าความตายไม่ใช่จุดจบของชีวิต” 

นอกจากเป็นการรำลึกถึงผู้ที่สูญเสียแล้ว ทางโบสถ์ Saint Giles เชื่อว่าการเข้าชม Festival of Angels ในโบสถ์แห่งนี้จะช่วยให้ผู้คนมีเวลาทบทวนและไตร่ตรองถึงชีวิตในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 และมีความหวังหลังผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิต

Sources : 
BBC | t.ly/Kq7I
worldometer | t.ly/wktr
The Church in Wales | t.ly/8u1v

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.