มองอนาคตเมืองด้วย Foresight ศาสตร์การคาดอนาคต - Urban Creature

มองอนาคตเมืองด้วย Foresight ศาสตร์การคาดการณ์อนาคต กับ FutureTales LAB by MQDC | Unlock the City EP.15

อนาคตของเมืองไม่ใช่แค่การคาดเดา แต่คาดการณ์ได้จริงจากข้อมูลและเทรนด์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

Foresight หรือ การคาดการณ์อนาคต คือเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์และสร้างภาพอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นในระยะกลางและระยะยาวในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และในประเด็นสำคัญ เช่น อนาคตสังคมผู้สูงอายุ อนาคตของการทำงาน อนาคตของวิกฤตสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบนโยบาย ผังเมือง และแผนการพัฒนาประเทศให้รองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างเป็นระบบ

เพื่อทำความรู้จักกับเจ้าเครื่องมือทำนายอนาคตเมืองให้มากขึ้น โฮสต์รายการ Unlock the City ‘พนิต ภู่จินดา’ ชวนมาแอบส่องความเป็นไปได้ของเมืองที่เราอยู่อาศัยในเวลาอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้กับ ‘เนย-วิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ’ นักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคตอาวุโส จาก FutureTales LAB by MQDC ในเอพิโสดนี้

ติดตามฟัง Unlock the City ได้ทาง

YouTube : https://youtu.be/XV-3KQV2zZw

Spotify : http://bit.ly/3GTUviw

Apple Podcasts : http://bit.ly/3Fbl3dI

Podbean : http://bit.ly/3FdARNf

#UrbanCreature #UrbanCreaturePodcast #UnlocktheCity

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.