ชวนสำรวจอคติทางเพศในที่ทำงาน #ByeByeGenderBias - Urban Creature

ถึงโลกในปี 2022 จะเปิดกว้างและผู้คนก็ดูเหมือนจะเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้น รวมทั้งมีกฎหมายหรือนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกเพศอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม ทำให้สังคมค่อย ๆ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความพยายามที่จะทลายมายาคติผิด ๆ ที่ติดเป็นภาพจำเก่า ๆ ของกลุ่มเพศทางเลือก

แต่อคติหรือความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ในสื่อออนไลน์ ละคร/ภาพยนตร์ ข่าว หรือแม้แต่ในที่ทำงาน ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม

เช่น ข่าวการจำกัดคุณสมบัติตอนรับสมัครงาน ว่าไม่รับ LGBTQ (ในข่าวใช้คำว่าสาวสอง) รับเฉพาะเพศชายและหญิงเท่านั้น หรือการตั้งธงว่า ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ย่อมเหมาะกับการเป็นผู้นำหรือผู้บริหาร ส่วนผู้หญิงจะมีความละเอียดละออ จึงเหมาะกับงานเอกสาร หรือเลขาฯ หรือแม้แต่คำพูดติดปากในที่ทำงาน สวัสดิการ ไปจนถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เมื่ออคติทางเพศยังไม่หายไปจากบริบทต่าง ๆ รวมทั้งในที่ทำงาน  UN Women จึงอยากชวนทุกคนมาทำเซอร์เวย์ออนไลน์เพื่อสำรวจตัวเองว่ามีแนวโน้มที่จะมีอคติทางเพศในที่ทำงานหรือไม่ พร้อมทั้งเรียนรู้และตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใกล้ตัว โดยที่เราอาจไม่รู้มาก่อนในเรื่องอคติทางเพศ

ซึ่งเมื่อทำเซอร์เวย์ครบทุกข้อ นอกจากจะได้ขจัดอคติของตัวเองแล้ว ยังได้ผลลัพธ์เป็นสปิริตหน้าตาน่ารัก ๆ 3 แบบ – Cloudy, Binder และ Rainbow แทนระดับการมีอคติทางเพศที่ต่างกัน เอาไว้แชร์และบอกต่อเพื่อน ๆ ในที่ทำงาน ให้มาช่วยกัน #ByeByeGenderBias และ #BreakTheBias ให้หมดไปจากออฟฟิศ

เพื่อสร้างสังคมแห่งความหลากหลายที่ทุกคนเท่าเทียมกันโดยปราศจากการแปะป้ายหรือเลือกปฏิบัติเช่นที่ผ่านมา

สำรวจตัวเองได้ที่ https://byebyegenderbias.urbancreature.co/ 

ระหว่างวันที่ 8-22 เมษายนนี้เท่านั้น

#UrbanCreature #WhatsUp #ReinventTheWayWeLive #UNWomen #GenderBias #ByeByeGenderBias

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.