แพทย์รามาฯ เรียกร้องให้รัฐบาลปิดกัญชาเสรี - Urban Creature

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อาจารย์แพทย์ ศิษย์เก่าแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 851 คน ได้ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนและเรียกร้องให้รัฐบาลปิดสภาวะกัญชาเสรีในสภาวะสุญญากาศทันที

ใจความสำคัญในแถลงการณ์ระบุว่า ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ได้กำหนดว่ากัญชาไม่เป็นสารเสพติด แต่ไม่มีนโยบายควบคุมการใช้กัญชาที่ครอบคลุมและปลอดภัย ทำให้มีการใช้กัญชาในเชิงนันทนาการอย่างแพร่หลายและเสรี นำไปสู่การเข้าถึงการใช้กัญชาของเด็กและเยาวชน ซึ่งผิดจากเหตุผลของการออกนโยบายกัญชาเสรีที่รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องเคยกล่าวอ้างว่าต้องการให้ประชาชนได้เข้าถึงกัญชาทางการแพทย์มากขึ้น

มากไปกว่านั้น การใช้กัญชาอย่างเสรีโดยปราศจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ยังส่งผลกระทบต่อร่างกายและการเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชนอย่างมาก สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจึงถือเป็นภัยคุกคามต่อระบบสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะยาวและระยะสั้นอย่างแท้จริง

และในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น. แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อาจารย์แพทย์ ศิษย์เก่าแพทย์ ที่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องนี้ ก็ร่วมกันลงชื่อให้รัฐบาลปิดสภาวะกัญชาเสรีเพิ่มจาก 851 คน เป็น 1,010 คน

นอกจากแถลงการณ์แสดงจุดยืนให้มีมาตรการปิดกัญชาเสรีแล้ว กลุ่มแพทย์รามาฯ ยังเสนอแนวทางให้ภาครัฐ ‘จัดให้มีกระบวนการรับฟังผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านเพื่อร่วมกันออกแบบนโยบายกัญชาแห่งประเทศไทย’ และออกแคมเปญ ‘ชะลอกัญชาเสรี ขอกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เด็กใช้กัญชาออกมาก่อน’ เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม 

ใครที่เห็นด้วยว่ารัฐบาลควรยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด จนกว่าจะมีกฎหมายควบคุมเรื่องการเข้าถึงและใช้กัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าไปร่วมลงชื่อได้ที่นี่ t.ly/dJwu

ส่วนใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชา Urban Creature ได้รวบรวมข้อมูลที่ผู้บริโภคควรรู้ ข้อควรระวัง รวมไปถึงวิธีแก้อาการเมากัญชาไว้ให้แล้ว urbancreature.co/cannabis

Sources :
Change.org | t.ly/dJwu
Facebook : Smith Fa Srisont (สมิทธิ์ ศรีสนธิ์) | t.ly/dFmQ, t.ly/7LRJ

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.