‘SOAPBOTTLE’ ขวดสบู่จากสบู่ใช้ได้ทั้งนอกและใน - Urban Creature

โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละปี โลกของเรามีปริมาณขยะพลาสติกจากขวดสบู่และแชมพูมากถึง 75 กิโลตัน และขยะเหล่านี้ต่างใช้เวลาในการย่อยสลายตัวเองเฉลี่ยมากถึง 500 ปี

ด้วยเหตุนี้ ‘Jonna Breitenhuber’ นักออกแบบชาวเบอร์ลินจึงได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยวิธีอันชาญฉลาด ด้วยการนำสบู่เหลวใส่ไปในสบู่ก้อน และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้ระดมทุนเมื่อปี 2021 โดยใช้ชื่อว่า ‘SOAPBOTTLE’

SOAPBOTTLE

ความพิเศษของ SOAPBOTTLE คือไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์หรือสบู่ภายในต่างใช้งานได้จริง เพราะทำมาจากทรัพยากรธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เป็นวีแกน ไม่ก่อให้เกิดขยะพลาสติกเมื่อใช้สบู่เหลวหมดขวด และทุกกระบวนการผลิตยังไม่ทดลองใช้กับสัตว์ด้วย

SOAPBOTTLE
SOAPBOTTLE

หลักการทำงานของ SOAPBOTTLE คือเมื่อเราเปิดใช้สบู่เหลวภายในหมดแล้ว บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากสบู่ข้างนอกจะค่อยๆ ละลายกลายเป็นสบู่สำหรับล้างมือ หรือนำไปแปรรูปเป็นสบู่สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้

ปัจจุบัน SOAPBOTTLE ได้ปิดรับการระดมทุนและอยู่ในขั้นตอนการวิจัย ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และมองหาพันธมิตรที่เหมาะสม เพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมไปถึงของเหลวประเภทอื่นๆ อย่างแชมพูหรือครีมนวดผม และเตรียมพร้อมในการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในอนาคต

SOAPBOTTLE

Sources : 
SOAPBOTTLE | soapbottle.com/about
Yanko Design | t.ly/5CA4G
Designboom | t.ly/mheMz

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.