‘บางจาก’ ส่งต่อความเข้าใจเรื่องการเดินทางด้วยพลังงานสะอาด - Urban Creature

การเดินทางด้วยพาหนะต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ปัจจุบันจึงมีทางเลือกมากมายในการเดินทางที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิง ซึ่งเป็นพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งต่อความเข้าใจถึงการพัฒนาชีวิตแห่งอนาคตบนความยั่งยืนให้ทุกภาคส่วน ‘บางจาก’ ได้จัดงานสัมมนา ‘Greenovative Forum 2023: Regenerative Fuels Sustainable Mobility’ ชวนทุกคนมาร่วมพูดคุยและทำความเข้าใจถึงการเดินทางด้วยพลังงานสะอาด หวังสร้างความเป็นมิตรให้สิ่งแวดล้อม และรักษาความสะอาดให้โลกเราเดินหน้าต่อไปได้

Greenovative Forum 2023: Regenerative Fuels Sustainable Mobility

การเดินทางและการขนส่งยังมีความต้องการใช้เชื้อเพลิงอย่างมาก ซึ่งเชื้อเพลิงที่จะตอบโจทย์การเดินทางอย่างยั่งยืน คือเชื้อเพลิงสังเคราะห์ Regenerative Fuels ที่เป็นโมเลกุลสะอาด ไม่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศ 

แต่สำหรับ ‘การบิน’ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบสำคัญของการเดินทาง ขนส่ง ยังไม่สามารถใช้แบตเตอรี่มาทดแทนการใช้น้ำมันเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ เนื่องจากต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีน้ำหนักมาก ทำให้ต้องหาเชื้อเพลิงอื่นสำหรับการเดินทางในภาคการบิน

ดังนั้น เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel) หรือ SAF จึงเป็นทางเลือกพลังงานที่จะตอบโจทย์

Greenovative Forum 2023: Regenerative Fuels Sustainable Mobility

ในปัจจุบันหลายสายการบินจะมีการแจ้งปริมาณ Carbon Emissions ของแต่ละเที่ยวบิน เพื่อเป็นทางเลือกในการช่วยลดคาร์บอนแก่ผู้โดยสาร แต่นั่นยังไม่ใช่ทางเลือกที่จะช่วยลดการปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศได้มากเท่าไรนัก แถมบางเที่ยวบินยังมีราคาสูงจนอาจทำให้หลายคนไม่สามารถเข้าถึงการโดยสารรูปแบบนี้ได้

Greenovative Forum 2023: Regenerative Fuels Sustainable Mobility

แน่นอนว่าจากธุรกิจการท่องเที่ยวที่ขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทิศทางของธุรกิจการบินยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เหล่าองค์กรจากหลายประเทศที่ตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมจึงมองหาช่องทางในการลดปริมาณคาร์บอน เพื่อช่วยให้การเดินทางด้วยเครื่องบินสะอาดขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2030 ด้วย

ด้วยเหตุนี้ พลังงานสะอาด หรือ Renewable Energy จึงกลายเป็นพลังงานทางเลือกที่ถูกนำมาใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก

Greenovative Forum 2023: Regenerative Fuels Sustainable Mobility

ในฐานะที่ ‘บางจาก’ เป็นผู้นำด้านพลังงานของประเทศ ที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน จึงมีการจัดตั้ง ‘บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด (BSGF)’ ร่วมกับพันธมิตร สำหรับดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel) หรือ ‘SAF’ จากน้ำมันที่ใช้แล้วจากการทำอาหาร (Used Cooking Oil) ที่นำมาเข้ากระบวนการแปรรูปจนเป็นน้ำมันที่สะอาด สามารถเติมเครื่องยนต์ของเครื่องบินได้โดยไม่ส่งผลต่อเครื่องยนต์ โดยถือเป็นผู้ผลิต SAF แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

Greenovative Forum 2023: Regenerative Fuels Sustainable Mobility

Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF คือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อความยั่งยืนของโลกในอนาคต เพราะเมื่อเทียบกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชื้อเพลิงการบินในปัจจุบัน เชื้อเพลิง SAF นั้นจะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมการบินลงถึงประมาณ 80,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยเฉพาะเมื่ออุตสาหกรรมการบินวางแผนจะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2050

Greenovative Forum 2023: Regenerative Fuels Sustainable Mobility

นอกจากได้ผลลัพธ์เป็นเชื้อเพลิงสะอาดสำหรับการเดินทางทางอากาศ บางจากฯ ยังมองว่า การนำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ในอีกรูปแบบหนึ่งยังช่วยขับเคลื่อนในเชิงเศรษฐกิจจากการรับซื้อน้ำมันใช้แล้วจากประชาชน เชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมในแง่ช่วยแก้ปัญหาการทิ้งน้ำมันที่ทำให้ท่ออุดตันและสร้างความสกปรกตามมา รวมถึงทำให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย

Greenovative Forum 2023: Regenerative Fuels Sustainable Mobility

ไม่แน่ว่าในอนาคต ถ้า SAF กลายเป็นทางเลือกหลักของสายการบินต่างๆ นอกจากจะเป็นหนทางในการลดปริมาณคาร์บอนเพื่อเพิ่มความยั่งยืนให้กับโลกของเราแล้ว ในส่วนผู้บริโภคอย่างเราก็อาจได้รับผลประโยชน์จากค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ถูกลงกว่าเดิมก็เป็นได้

Greenovative Forum 2023: Regenerative Fuels Sustainable Mobility

อย่างไรก็ตาม งานสัมมนา ‘Greenovative Forum 2023: Regenerative Fuels Sustainable Mobility’ ยังมีรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับความยั่งยืน พลังงานสะอาด และการเดินทางในอนาคตอีกมากมาย ใครที่สนใจ ไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้ทาง www.facebook.com/Bangchak/videos/307575948861313/

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.