ธงไพรด์หรือธงรุ้งสำคัญไฉน - Urban Creature

ธงไพรด์หรือธงรุ้งสำคัญไฉน | Now You Know

แม้สหรัฐอเมริกาจะมีภาพจำว่าเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่ม แต่เมื่อย้อนกลับไปในยุค 70 การประกาศตัวว่าเป็น ‘เกย์’ ยังคงเป็นเรื่องใหญ่ ต่างจากยุคปัจจุบันหลายเท่า

เมื่อเป็นเช่นนั้น การคิดค้นและการออกแบบเครื่องมือที่จะเป็นสัญลักษณ์
เพื่อแสดงถึงความภาคภูมิใจและเป็นภาพแทนการต่อสู้ของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ จึงมีความหมายและบริบทของสังคมในสมัยนั้นแฝงอยู่

Now You Know เอพิโสดนี้ ขอเล่าเบื้องหลังของ ‘ธงสีรุ้ง’ (Rainbow Flag) ที่เป็นสัญลักษณ์ของชาว LGBTQIAN+ ยุคนั้นประเด็นเกี่ยวกับเพศเป็นเรื่องที่ซีเรียสขนาดไหน และทำไมเราจึงไม่ควรนำสีรุ้งมาทำการตลาดโดยปราศจากความเข้าใจที่แท้จริง

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.