ผ่าวิกฤติขั้วโลก กับ รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ - Urban Creature

ผ่าวิกฤติขั้วโลก กับ รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์

รู้หรือไม่ ? ถ้าน้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายนำ้ทะเลจะสูงขึ้น 5 เมตร ในขณะที่หากขั้วโลกใต้ละลาย นำ้ทะเลจะสูงขึ้นถึง 50 เมตรเลยทีเดียว
.
หลายคนบอกว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ในประเทศไทยเรายังไม่ค่อยเห็นผลกระทบมากนัก เราจึงพามาผ่าวิกฤติน้ำแข็งขั้วโลกละลายกับ ‘รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์’ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ หนึ่งในนักวิทยาศาสตร์หญิงไทยคนแรกที่เดินทางไปยังสำรวจขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต้ ที่จะมาพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับขั้วโลก ที่ไม่ได้ไกลตัวเหมือนระยะทางแต่กับใกล้จนเราไม่ทันรู้ตัว

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.