ผ่าวิกฤติขั้วโลก กับ รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์

ผ่าวิกฤติขั้วโลก กับ รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์

รู้หรือไม่ ? ถ้าน้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายนำ้ทะเลจะสูงขึ้น 5 เมตร ในขณะที่หากขั้วโลกใต้ละลาย นำ้ทะเลจะสูงขึ้นถึง 50 เมตรเลยทีเดียว
.
หลายคนบอกว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ในประเทศไทยเรายังไม่ค่อยเห็นผลกระทบมากนัก เราจึงพามาผ่าวิกฤติน้ำแข็งขั้วโลกละลายกับ ‘รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์’ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ หนึ่งในนักวิทยาศาสตร์หญิงไทยคนแรกที่เดินทางไปยังสำรวจขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต้ ที่จะมาพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับขั้วโลก ที่ไม่ได้ไกลตัวเหมือนระยะทางแต่กับใกล้จนเราไม่ทันรู้ตัว