‘นิวเคลียร์ฟิวชัน’ จะเป็นพลังงานใหม่ในอนาคต คาดใช้จริง พ.ศ. 2568 - Urban Creature

มาถึงจุดที่โลกคิดจะนำ ‘พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน’ มาใช้เชิงค้าขาย ซึ่งสมัยก่อนทุกคนต่างมองว่า พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันเป็นเรื่องที่ไม่น่าใช้ได้จริง แต่คงต้องกลับมาคิดใหม่ซะแล้ว เมื่อทุกวันนี้ทุกคนต่างหันมาสนใจพลังงานหมุนเวียนกันมากขึ้น เช่น พลังงานลม แสงแดด และน้ำที่ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน บวกกับนวัตกรรมของเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยสร้างเครื่องพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันให้มีประสิทธิภาพ

สาเหตุที่เลือกพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน เนื่องจากใช้เชื้อเพลิงน้อยแต่ได้พลังงานไฟฟ้ามหาศาล ไม่ปล่อยสารกัมมันตรังสีออกมา และไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก จึงทำให้ Commonwealth Fusion Systems บริษัทสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับการผลิตเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน จากประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยเริ่มจากการระดมทุน 84 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2,700 ล้านบาท) จากนักลงทุนรายใหญ่ในยุโรปและสิงค์โปร์ ซึ่งเหตุผลที่พวกเขายอมรับการลงทุนนี้ เพราะมองว่าพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ดีในการทำธุรกิจพลังงานหมุนเวียนต่อไปในอนาคต

สิ่งที่น่าสนใจเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน คือการลบภาพจำเมื่อสมัย 30 ปีที่แล้ว ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะสร้างเครื่องพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันให้เกิดขึ้นจริงได้ แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ทำให้สามารถสร้างเครื่องปฎิกรณ์ให้มีขนาดเล็กลง ช่วยประหยัดต้นทุน และให้พลังงานสูง นอกจากนี้ยังค้นพบตัวนำยิ่งยวดรุ่นล่าสุด ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิที่สูงระดับมหาศาลได้ในเตาปฎิกรณ์

ก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วบริษัท Commonwealth Fusion Systems คาดการณ์ว่าจะสร้างเครื่องปฎิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันที่ใช้งานได้จริง โดยใช้เวลาไม่เกิน 15 ปี แต่ปัจจุบันเขาได้ตั้งเป้าใหม่ ที่จะทำให้สำเร็จภายในปีหน้า และหวังว่าจะสร้างเครื่องปฎิกรณ์ต้นแบบที่ใช้งานได้จริงภายใน พ.ศ. 2568 หรืออาจจะเร็วกว่านั้น รวมถึงสามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ภายในช่วงต้นปี พ.ศ. 2573 อีกด้วย


Sources :
Bloomberg | https://is.gd/VXg0Hd
BBC | https://is.gd/xeAhIl

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.