‘หนังใหญ่’ สลักรอยไทยจารึกในภูมิปัญญา - Urban Creature

‘หนังใหญ่’ สลักรอยไทยจารึกในภูมิปัญญา

“ก็เป็นห่วงว่าสมบัติของชาติ อันเป็นวิชาที่บรรพชนได้รังสรรค์ไว้นี้ … สืบต่อไปได้โดยสมบูรณ์”
.
ครูวีระ มีเหมือน ครูภูมิปัญญาไทยผู้มีใจรักศาสตร์แห่งผืนหนัง พูดถึงร่องรอยการสืบสานหนังใหญ่ที่กำลังเลือนลางลงไปทุกทีด้วย จึงเป็นที่มาของพิพิธภัณฑ์กุฎีไศเลนทร อ.สามโก้ จ.อ่างทอง สถานที่ส่งต่อเรื่องราว ‘หนังใหญ่’ ศิลปะวัฒนธรรมคู่คนไทยตั้งแต่อดีตกาล
.
เราจึงหยิบเรื่องราวคุณค่าและมุมมองที่จะตอบคำถามว่าสิ่งเหล่านี้ควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างไร ผ่าน ‘หนังใหญ่’สลักรอยไทยจารึกในภูมิปัญญา

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.