‘Low Carbon Skies by Bangkok Airways’ - Urban Creature

การสั่งสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลกอย่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คือตัวการที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน สภาพอากาศแปรปรวน อุณหภูมิโลกพุ่งสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อคนทุกภาคส่วน ด้วยเหตุนี้เอง หลายองค์กรจึงหันมาจริงจังกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

‘บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)’ หรือ ‘สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส’ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยโครงการ ‘Low Carbon Skies by Bangkok Airways’ ที่มาพร้อมกลยุทธ์ลดการปล่อยคาร์บอนในการดำเนินธุรกิจทั้งระบบ

‘Low Carbon Skies by Bangkok Airways’ ส่องกลยุทธ์ลดคาร์บอนของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เพื่อมุ่งสู่สายการบินที่ยั่งยืน

การบินแต่ละครั้งต้องใช้เชื้อเพลิงจำนวนมากในการขับเคลื่อนเครื่องบิน ซึ่งโดยปกติแล้ว เชื้อเพลิงอากาศยานจะผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มี Carbon Footprint สูง เพื่อติดปีกสู่การเป็นสายการบินโลว์คาร์บอน บางกอกแอร์เวย์สจึงจับมือกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR มาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน หรือ Sustainable Aviation Fuel (SAF)

SAF ที่บางกอกแอร์เวย์สใช้ เป็นเชื้อเพลิงที่ผลิตจากน้ำมันทำอาหารที่ใช้แล้ว หรือที่เรียกว่า UCO (Used Cooking Oil) โดย SAF นี้สามารถผสมเข้ากับน้ำมันเจ็ตดั้งเดิม เพื่อให้ใช้งานได้กับเครื่องบินที่มีอยู่ ไม่ต้องเปลี่ยนหรือปรับปรุงเครื่องยนต์ การใช้ SAF จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงอากาศยานปกติเลยทีเดียว

‘Low Carbon Skies by Bangkok Airways’ ส่องกลยุทธ์ลดคาร์บอนของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เพื่อมุ่งสู่สายการบินที่ยั่งยืน

นอกจากการลดคาร์บอนในส่วนปฏิบัติการด้านการบิน (Airline) บางกอกแอร์เวย์สยังมุ่งหน้าพัฒนาสนามบินสมุย สุโขทัย และตราด ให้เป็น ‘Green Airport’ อีกด้วย 

กลยุทธ์ในการยกระดับสนามบินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครอบคลุมในหลายมิติด้วยกัน เริ่มต้นจากงานออกแบบสนามบินที่เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ หรือการเปิดช่องรับแสงธรรมชาติเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่เพียงเท่านั้น เครื่องปรับอากาศก็ปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นเป็นชนิด ‘R32’ รวมถึงปรับเปลี่ยนหลอดไฟภายในสนามบินเป็นหลอด LED ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นเช่นกัน

‘Low Carbon Skies by Bangkok Airways’ ส่องกลยุทธ์ลดคาร์บอนของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เพื่อมุ่งสู่สายการบินที่ยั่งยืน

อีกหัวใจสำคัญคือการจัดการขยะ มีการจัดตั้งถังขยะแยกตามประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการที่ถูกวิธีในขั้นต่อไป พร้อมรณรงค์ให้ร้านค้าต่างๆ ลดการแจกถุงพลาสติก และใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนน้ำเสียภายในสนามบินจะถูกนำเข้าระบบบำบัดแบบครบวงจร และน้ำหลังการบำบัดจะมารีไซเคิลใช้ใหม่ เช่น ใช้รดน้ำต้นไม้ในสนามบิน

ปี 2050 คือปีที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ตั้งเป้าไว้ว่า อุตสาหกรรมการบินทุกภาคส่วนของโลกจะปล่อยก๊าซสู่ชั้นบรรยากาศเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emission 2050) โครงการ Low Carbon Skies by Bangkok Airways จึงถือเป็นหนึ่งโครงการที่ช่วยให้เป้าหมายของอุตสาหกรรมการบินโลกเป็นจริง และที่สำคัญคือช่วยรักษาเยียวยาโลกของเราให้น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม

‘Low Carbon Skies by Bangkok Airways’ ส่องกลยุทธ์ลดคาร์บอนของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เพื่อมุ่งสู่สายการบินที่ยั่งยืน

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.