ส่องนวัตกรรมสู้โควิด-19 กับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ - Urban Creature

ส่องนวัตกรรมสู้โควิด-19 กับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ตามไปส่องศูนย์นวัตกรรมสู้โควิด-19 จากพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ผ่านมุมมอง ของ ‘ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์’ หรือ ‘พี่เอ้’ ที่เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นอธิการบดีมาเป็นผู้นําในสังคมเพื่อช่วยเหลือประชาชน ด้วยการผนึกกำลังของนักศึกษาและบุคลากรคุณภาพจากสถาบันในการผ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.