ส่องนวัตกรรมสู้โควิด-19 กับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ส่องนวัตกรรมสู้โควิด-19 กับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ตามไปส่องศูนย์นวัตกรรมสู้โควิด-19 จากพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ผ่านมุมมอง ของ ‘ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์’ หรือ ‘พี่เอ้’ ที่เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นอธิการบดีมาเป็นผู้นําในสังคมเพื่อช่วยเหลือประชาชน ด้วยการผนึกกำลังของนักศึกษาและบุคลากรคุณภาพจากสถาบันในการผ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้

Writer