‘วิชาสุขศึกษา’ ยังจำเป็นอยู่ไหม ?

เชื่อเลยว่าหลายคนต้องเคยมองว่าวิชานี้เป็นวิชาปล่อยเกรด ไม่ต้องเข้าเรียนก็ได้ เพราะเรียนไปก็ไม่ได้อะไร เนื่องจากหลักสูตรที่เหมือนเดิมตั้งแต่ประถมจนจบมัธยม แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร จนอัปเดตมาถึงปี พ.ศ. 2551 แล้ว แต่เนื้อหานั้นยังไม่มีอะไรแปลกใหม่ที่น่าสนใจสำหรับเด็กๆ

ชวนมาคุยกับ ‘ครูนคร สันธิโยธิน’ อดีตครูประจำวิชาสุขศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่จะมาตอบคำถามวิชาสุขศึกษาที่มีอะไรมากกว่าเรื่องอาหาร 5 หมู่ หรือสอนใส่ถุงยาง แต่ใช้หลัก ‘ค.ว.ย. แถม ห.’ คิด วิเคราะห์ แยกแยะ และใช้เหตุผล ซึ่ง ‘ครู’ คือกำลังสำคัญที่จะต้องเปิดใจ และทำให้วิชานี้เป็นมากกว่าคาบว่างอย่างที่หลายคนรู้สึก

Contributor

ปณัยกร

จบชายล้วน ใช้กรุงเทพฯ เป็นสนามทดลองชีวิต ชอบสำรวจย่าน กินเบียร์และกาแฟแทนน้ำ เบื่อการย่ำอยู่กับที่ ฝันว่าสักวันจะมีชีวิตดีๆ และกลับไปพัฒนาบ้านเกิด