eyes

เงยหน้าหา ‘หัวมุมตึก’

หัวมุมตึก หนึ่งจุดเด่นที่อยู่คู่กันกับตึกแถว เป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งโครงสร้างและลักษณะของสถาปัตยกรรมสามารถบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต และวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย หัวมุมของอาคารในปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นทำเลทองที่มีการอนุรักษ์ ปรับปรุงโดยภาคเอกชน จนกลายเป็นย่านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญไปแล้ว

จากความหลงใหลในการเดินย่านที่เต็มไปด้วยตึกเก่าแก่มากมาย ทำให้เราลองเปลี่ยนมุมมองตัวเองจากการมองดูสิ่งรอบตัว เป็นการยกกล้องถ่ายรูปขึ้นแล้วเล็งชัตเตอร์ไปที่ ‘หัวมุมตึก’

“มุมนี้อยู่มาหลายยุคหลายสมัย”

“มุมนี้ครบวงจร”

“มุมนี้ถูกทิ้งร้าง”

“มุมนี้ขายแว่น”

“มุมนี้มีพิพิธภัณฑ์”

“มุมนี้เปลี่ยนเป็นธนาคาร”

“มุมนี้มีคาเฟ่แซมด้วยต้นไม้”

“มุมนี้ขายทอง”

“มุมนี้เหมือนในหนังฮ่องกง”

“มุมนี้ขายตาชั่ง”

“มุมนี้มีของอร่อยขาย”

“มุมนี้มีโรงแรม”

“มุมนี้หุง อุ่น ตุ๋น ต้ม นึ่ง”

“มุมนี้เป็นจุดกำเนิดการประปา”

“มุมนี้รวม Art of Hand Painting”

“มุมนี้สมดุล”

“มุมนี้มีอะไหล่”

Contributor

สิตานัน ลิ่มอุสันโน

Photographer

ช่างภาพฝึกหัด ที่อินกับกล้องฟิล์ม กาแฟ และการเดินทาง ความสามารถพิเศษทำได้ทุกอย่างเหมือนเป็ด