สิงคโปร์สร้าง SimCity ของจริง ด้วย Digital Twins - Urban Creature

ถ้าชีวิตเรามีปุ่ม Undo เหมือนเวลาพิมพ์งานผิด หรือกลับไปที่จุด Check Point ได้ตลอดเพื่อเริ่มต้นใหม่หลังจากเล่นเกมพลาด อะไรๆ ในชีวิตก็คงง่ายขึ้นไม่น้อย

แต่ถึงแม้ว่าชีวิตจริงของเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้ แต่ปัจจุบันในเทคโนโลยีการวางผังเมืองทำได้แล้ว ด้วยนวัตกรรมที่เรียกว่า ‘Digital Twins’ 

Digital Twins เป็นการใช้เทคโนโลยี AI Algorithm, IoT, Cloud Computing และเทคโนโลยีอื่นๆ ประกอบกันในการสร้างแบบจำลองเสมือนที่รายละเอียดเทียบเท่าของจริง แต่สิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นคือ ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงรูปแบบในอดีตและบอกข้อมูลถึงสิ่งที่อาจเกิดในอนาคตได้อีกด้วย

หรือถ้าอธิบายแบบง่ายๆ ก็คงไม่ต่างกับการสร้างเมืองในเกม SimCity ที่เราวางแผนจำลองรายละเอียดภายในเมืองขึ้นมาได้ รวมถึงกำหนดพื้นที่ให้ประชาชนสร้างบ้าน อาคาร หรือตึก ตามที่ต้องการได้ โดยที่ผู้เล่นไม่ได้มองจากมุมมองพระเจ้า แต่อยู่ในบทบาทของนายกเทศมนตรี ที่ถ้าบริหารดี เมืองของเราก็เติบโต

โดยในชีวิตจริง โครงการ Virtual Singapore เป็นหนึ่งในโครงการแรกๆ ที่ใช้แบบจำลอง Digital Twins ได้อย่างเห็นผลที่สุด เพราะนอกจากจะสร้างแบบจำลองขึ้นมาเพื่อวางแผนนโยบาย สิงคโปร์ยังมีห้องปฏิบัติการเสมือนสำหรับเฝ้าติดตามเมือง และคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทำให้วางแผนลดการใช้พลังงานและคาดการณ์การรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที 

และหลังจากที่สิงคโปร์เป็นผู้นำร่องการใช้เทคโนโลยี Digital Twins ในการวางผังเมืองแล้ว ก็มีอีกหลายประเทศที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าว อาทิ ออร์แลนโด ในรัฐฟลอริดา ที่ร่วมมือกับบริษัทเกม Unity เพื่อพัฒนาแบบจำลองสามมิติของพื้นที่รถไฟใต้ดินทั้ง 40 ตารางไมล์ของเมือง หรือประเทศจีนที่กำลังสร้าง Digital Twins ที่ติดตั้งเครือข่าย 5G+ NB-IoT (Narrowband Internet of Things) ใน 500 เมืองทั่วประเทศ โดยคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2025

ส่วนในประเทศไทย เราก็คงต้องมาจับตาดูกันว่าเทคโนโลยีนี้จะเข้ามามีส่วนช่วยในการวางผังเมืองหรือกำหนดนโยบายได้อย่างไรบ้าง เพราะดูเหมือนว่าในโลกออนไลน์เริ่มมีการพูดถึงสิ่งนี้กันบ้างแล้ว

Sources : 
SACYR | https://t.ly/ocUh 
Bloomberg | https://t.ly/VWPp

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.