ตรวจสอบงบประมาณ 4 แสนล้านของภาครัฐด้วย ACT-Ai - Urban Creature

รู้กันหรือไม่ว่าจากผลกระทบของโควิด-19 รัฐบาลได้มีแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กรอบวงเงินกว่า 400,000,000,000 หรือ 4 แสนล้านบาท วงเงินมหาศาลหมายถึงการเป็นหนี้สาธารณะร่วมกันของประชาชนคนไทยทุกคนที่ต้องจ่าย เพราะเราทุกคนต่างได้รับผลกระทบจากการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของรัฐ ถึงเวลาแล้วที่เราจะจับตาดูการทำงานของรัฐบาล 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะพลเมืองผู้เสียภาษี องค์กรต่อต้านการคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ACT Anti-Corruption ได้ออกแบบเครื่องมือในการตรวจสอบความโปร่งใสของภาครัฐ ภายใต้แนวคิด “พลิกเกมโกงให้อยู่หมัด สร้างไอเดียรัฐเปิดเผย” 

ผ่านการหยิบเอาข้อมูลมานำเสนอข้อมูลเอกสารของภาครัฐ การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ จำนวนเงินที่อนุมัติในโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจข้อมูล และตรวจสอบได้สะดวกมากขึ้น พร้อมทั้งวิเคราะห์สรุปข้อมูลสำคัญ โดยที่ประชาชนทุกคนสามารถติดตามโครงการต่างๆ ของภาครัฐ แสดงความคิดเห็นผ่านการโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในแต่ละโครงการ รวมถึงร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้บนเว็บไซต์ 

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการจับโกงได้ที่ : https://covid19.actai.co

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.