ชัชชาติเปิด Chatbot ให้คนแจ้งปัญหาเส้นเลือดฝอย - Urban Creature

‘การแก้ปัญหาเส้นเลือดฝอย’ คือหนึ่งในนโยบายที่ ‘ชัชชาติ สิทธิพันธุ์’ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพราะปัญหาใกล้ตัว เช่น ทางเท้าพัง ถนนเป็นหลุมบ่อ น้ำท่วมขัง ถนนเปลี่ยว และขยะสะสม คือสิ่งที่กระทบการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพฯ ในทุกๆ วัน

เพราะเหตุนี้ ทีมงาน ‘เพื่อนชัชชาติ’ จึงนำเทคโนโลยี ‘Traffy Fondue (ทราฟฟี่ฟองดูว์/ท่านพี่ฟ้องดู)’ ที่พัฒนาขึ้นมาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กลับมาใช้อีกครั้ง เพื่อให้ประชาชนทุกคนรายงานปัญหารอบตัวที่พบเจอในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ทันที

Traffy Fondue คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการเมืองด้วยการใช้ระบบแจ้งและบริหารจัดการด้วย AI Chatbot เพื่อรับแจ้งปัญหาแบบอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ และยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมืองและผู้เกี่ยวข้องได้ทุกพื้นที่และทุกเวลา ที่สำคัญ AI จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและส่งปัญหาไปยังผู้รับผิดชอบโดยตรง

วิธีแจ้งปัญหาเส้นเลือดฝอยมีดังต่อไปนี้

1) แอดไลน์เพื่อนชัชชาติได้ที่ t.ly/SNxL

2) เมื่อเจอปัญหาของเมือง ผู้ใช้งานรายงานผ่านไลน์เพื่อนชัชชาติ โดยคลิกที่ ‘รายงานปัญหาเส้นเลือดฝอย’ หลังจากนั้นลิงก์จะโยงไปที่ไลน์ของ ‘Traffy Fondue’ สำหรับระบุรายละเอียดปัญหา ส่งรูปภาพ และส่งพิกัด

3) ระบบหลังบ้านจะทำการรวบรวมปัญหา จัดทำสถิติ และจัดลำดับความสำคัญ โดยผู้ใช้งานสามารถดูภาพรวมของปัญหา เช่น สถิติปัญหาที่ได้รับแจ้ง และจำนวนปัญหาที่ได้การแก้ไขแล้ว ได้ที่ t.ly/Yk2w

4) ระบบจะแจ้งข้อความกลับเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไข และมีการประมวลภาพรวมว่า ในแต่ละพื้นที่ได้รับแจ้งปัญหาอะไรบ้าง มีปัญหาค้างอยู่กี่เรื่อง และแก้ไขเสร็จแล้วกี่เรื่อง

ชัชชาติเชื่อว่าความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ คือหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาและพัฒนาให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน โดยตอนนี้มีคนแจ้งปัญหาเกือบ 4,000 เรื่อง แก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว 36 เรื่อง

ใครเห็นปัญหาเส้นเลือดฝอย อย่าลืมช่วยกันรายงานไปที่ไลน์เพื่อนชัชชาติ t.ly/SNxL กันนะ

Source :
Facebook : ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ | t.ly/K5Up

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.