ชิม “นมควาย” สดๆ จากเต้าที่ “สอนศิริฟาร์มควายไทย”

ชิม “นมควาย” สดๆ จากเต้าที่ “สอนศิริฟาร์มควายไทย”

ชิม ‘นมควาย’ สดๆ จากเต้าที่ “สอนศิริฟาร์มควายไทย” ปราจีนบุรี ฟาร์มที่มีการแปรรูปนมควายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์ โยเกิร์ต และชีส ทั้งยังเลี้ยงเจ้าควายอย่างใส่ใจ ให้ใจ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแบบเข้าใจคนและเข้าใจควาย

Writer