Bangkok Lockdown, August 2021 - Urban Creature

Bangkok Lockdown, August 2021

“คิดถึงกันมั้ย” ถ้ากรุงเทพฯ พูดได้ ในนาทีที่ทั้งเมืองทั้งคนถูกล็อกดาวน์อย่างไม่รู้จุดสิ้นสุด คงถามเราประมาณนี้ ส่วนเรา ก็อยากบอกกรุงเทพฯ เหมือนกันว่า “คิดถึงนะ” ในขณะที่ทุกคนกำลังคร่ำเคร่งหาทางออกจากวังวนวิกฤต สถานที่ในความทรงจำคนหลากช่วงวัยกำลังเข้าสู่จุดสงบนิ่งหรือกำลังถูกพิษเศรษฐกิจค่อยๆ กลืนหายไป Urban Creature จึงอยากพาคนกรุงไปทบทวนความทรงจำ ยังสถานที่ที่เป็นจุดเชื่อมต่อความรู้สึกใครหลายๆ คน ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้าง จากสถานที่สร้างประสบการณ์บางอย่างของเรา กลับเหลือเพียงเศษฝุ่นเกรอะ การรื้อถอนทิ้งร้าง ความเงียบงัน ภาพเหล่านี้ทำให้ความทรงจำที่มีอยู่ในที่นั้นเลือนลางลงบ้างมั้ย

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.