เรือคายัคที่ใช้ AI สำรวจการปล่อย CO2 ในทะเล - Urban Creature

“เรือลำเล็กแต่แนวคิดและประสิทธิภาพยิ่งใหญ่” เรายกให้เป็นคำจำกัดความของ ‘Autonomous Saildrones’ เรือคายัคแห่งอนาคตที่ติดตั้งเซนเซอร์ เรดาร์ และกล้องความละเอียดสูง เพื่อเก็บข้อมูลมาทำแผนที่ทางทะเล คอยมอนิเตอร์การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำในมหาสมุทร ความเร็วลม อุณหภูมิของทะเล ความชื้น การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และจำนวนประชากรของสัตว์ทะเล ซึ่งนำไปสู่การส่งข้อมูลดังกล่าวให้นักวิทยาศาสตร์ในห้องแล็บวิเคราะห์ทางออกสำหรับต่อสู้กับ Climate Change อีกด้วย!

รูปลักษณ์ภายนอกสีแดงจี๊ดจ๊าด มองเผินๆ ก็ดูเป็นเรือคายัคแหละ ทว่าจริงๆ เป็นปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบยานผิวน้ำไร้คนขับที่แล่นกลางทะเลด้วยพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์จากการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนใบเรือ ซึ่งเป็นผลงานของ Saildrone บริษัทในแคลิฟอร์เนียผู้ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับมหาสมุทรโดยใช้ยานผิวน้ำไร้คนขับ หรือ เรือ AI กว่า 100 ลำ ทั่วโลก 

ที่น่าประทับใจคือเรือของ Saildrone เดินทางด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์หลายเดือน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะพิสูจน์มาแล้วว่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ธรรมชาติน้อยหรือแทบไม่ปล่อยเลย อีกทั้งที่ผ่านมา ทางบริษัทมุ่งใช้เรือเพื่อแจ้งข้อมูลให้นักวิทยาศาสตร์ทราบข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา สมุทรศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เพื่อขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม

ในขณะเดียวกันความสามารถที่หลากหลายของ Saildrones ก็ยังถูกนำมาใช้ในการติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทะเล เช่น เส้นทางการเดินเรือ น่านน้ำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ยานพาหนะ สิ่งก่อสร้าง อีกด้วย

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.