สมดุล | คน | ธรรมชาติ ผ่านงานภูมิสถาปัตยกรรม

สมดุล | คน | ธรรมชาติ ผ่านงานภูมิสถาปัตยกรรม

“เราอยากอยู่ในเมืองที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี จึงเลือกที่จะเรียน ‘ภูมิสถาปัตยกรรม’ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติให้อยู่ร่วมกันได้”

ส่องโลกทำงานของผู้สร้างสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นอย่าง ‘ภูมิสถาปนิก’ ตัวกลางที่ เชื่อมธรรมชาติและมนุษย์ให้อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ตั้งแต่พื้นที่สวนใน บ้าน สวนสาธารณะ ไปจนถึงทัศนียภาพของเมือง ซึ่งกว่าจะออกมาสำเร็จแต่ละ โปรเจกต์ต้องผ่านกระบวนการมากมาย พร้อมตัวช่วยสำคัญที่จะสร้างสรรค์ผล งานออกมาได้อย่างราบรื่น
รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2Y2Qz89

#UrbanCreature #AsusTH #ProArtStudioBook #ProArtStudioBookProX #W730

Writer